ၾကက္ကို သီခ်င္းနားေထာင္ေစျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျမတ္ေငြ ယြမ္ေငြ ၃ေသာင္းခန္႔ရရွိႏုိင္

给鸡听“广场舞曲”,一年能增收3万?

2018-06-07

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား Huang bingshou သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ၾကက္အေကာင္ေရ ၅၀၀၀ျဖင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၄င္းႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္အရႈံးေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အျမတ္အနည္းငယ္ ရရွိခဲ့သည္။ ၎ေဒသသည္ စက္မႈလယ္ယာအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့ရာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးျခံပတ္လည္တြင္ လယ္ယာ မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္လာ၍ ဆူညံေသာစက္သံမ်ားေၾကာင့္ ၾကက္အုပ္မွာ မၿငိမ္ မသက္ျဖစ္သျဖင့္ ဥထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာၾကက္မ်ားမွာ ဥပင္မဥႏိုင္ေတာ့ေပ။

  ၎သည္ တစ္ရက္တြင္ ၾကက္ျခထဲ႐ွိ ၾကက္ဥမ်ားသိမ္းဆည္းရာ ဖုန္းျမည္ခဲ့သည္။ ဖုန္းကိုင္ရန္အခ်ိန္မရသျဖင့္ ဖုန္းသံကို ခဏျမည္ေစခဲ့ရာ ၾကက္အုပ္မ်ား ၿငိမ္သက္သြားသည္ကို ႐ုတ္တရက္ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။

  ၎ကစမ္းသပ္မႈမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ေၾကာင္း၊ Disco၊ Rockသီခ်င္းႏွင့္ ျပဇာတ္သီခ်င္းစသည့္ သီခ်င္း ပုံစံမ်ားမွာ အသုံးမဝင္ေၾကာင္း၊ စည္းခ်က္က်က်ႏွင့္ beats ေလးခ်က္ေႏွးေသာ Square dance ကရာတြင္ အသုံးျပဳ သည့္ သီခ်င္ပုံစံမ်ိဳးသည္ သက္ေရာက္မႈမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ နံနက္၈နာရီမွ ညေနပိုင္း ၆နာရီ တြင္ ေမြးျမဴထားေသာ ၾကက္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မွန္သီခ်င္းဖြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဥထြက္ႏႈန္းမွာ ၉၈% အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ယခင္အ ထက္ ၅% တိုးျမင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥထြက္ႏႈန္းအထြဋ္အထိပ္ကာလမွာလည္း ယခင္က ၆လတာ ကာလမွ ၇-၈လအထိ တိုးျမင့္လာသည္သာမက ၾကက္ဥအရြယ္အစားလည္းပိုမိုႀကီးလာခဲ့သည္။ ယခင္တြင္ ၾကက္ဥ (၈)လုံးသည္ (၀.၅) ကီလိုဂ ရမ္႐ွိရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၾကက္ဥ(၇)လုံးသည္ (၀.၅) ကီလိုဂရမ္ေက်ာ္႐ွိၿပီး အေရာင္မွာ လည္း အျဖဴေရာင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၾကက္ဥခြံလည္း ယခင္ထက္ပိုထူလာသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယခင္ကထက္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ ၃ေသာင္းေက်ာ္ ဝင္ေငြပိုရေၾကာင္း Huang bing shou ေျပာျပခဲ့သည္။

  နည္းပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Tang shi tao ကဆူညံေသာစက္သံႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ေျခာက္လန္႔မႈမ်ားသည္ ၾကက္မ်ားကို ဖိစီးမႈေၾကာင့္ တံုျပန္မႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ၾကက္ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ glucocorticoid အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚကာ ၾကက္မ်ား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္၍ အစာမစားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ဆိုးရြားလွ်င္ ၾကက္မ်ားေသဆုံးမႈ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဥထြက္မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့နည္းျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပုံပ်က္ၾကက္ဥမ်ားလာျခင္း၊ ဥပမာ လူမ်ား ကံေကာင္းသည္ဟု ယူဆၾကေသာ ၾကက္ဥအႏွစ္ ႏွစ္လုံးပါေသာ ၾကက္ဥသည္ ဖိစီးမႈကို တုံျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္ ႐ွိလာေသာ ပုံပ်က္ ၾကက္ဥတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

  စည္းခ်က္ညီေသာႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည့္ သီခ်င္းသည္ ၾကက္ဥဥရန္ အေထာက္အကူျပဳေစခဲ့သည္။ <က်ဲ႕က်န္း တိရိစာၦန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ တိရိစာၦန္ေဆးကုသေရးပညာ>မဂၢဇင္း ၁၉၈၉ခုႏွစ္ season ၂ ႐ွိ ပထမဆုံးစစ္တမ္းတြင္ အပူခ်ိန္ တိက်စြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ၾကက္ကို သီခ်င္း ႏွား ေထာင္ေစျခင္း ျဖင့္ ပွ်မ္းမွ်ၾကက္ဥထြက္ႏႈန္း ၉.၂၄ ခန္႔တိုးျမင့္ႏုိင္ေၾကာင္း တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

  ဟူေပေန႔စဥ္သတင္းစာေစာင္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top