ေႏြရာသီတြင္ ျခင္ဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း

夏季除蚊小技巧

2018-08-05

  ပူေလာင္ေသာေႏြရာသီမွာ လူအမ်ားေခါင္းအကိုက္ရဆံုးမွာ ျခင္သတၱဝါပင္ ျဖစ္သည္။ ျခင္မ်ားမရွိေစရန္ သက္သာေစႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါရေစ။

  လိေမၼာ္ခြံသံုးနည္း - ေနလွန္းအေျခာက္ခံထားေသာ လိေမၼာခြံကို ညႇက္ၿပီးေနာက္ ေလဝင္ေလထြက္ႏုိင္ေသာ အိတ္ထဲတြင္ ထည့္ပါ။ လိေမၼာခြံထဲတြင္ Limonene ႏွင့္ Linalool ပါဝင္သည္။ ျခင္မ်ားမွာ ထိုအနံ႔ကို မႏွစ္သက္ၾကပါ။ လိေမၼာခြံ ထည့္ ထားေသာအိတ္ကို ျပတင္းေပါက္အနီးတြင္ထားရိွျခင္းျဖင့္ ျခင္မ်ား အိမ္ထဲမဝင္ရန္ ကာကြယ္ေပး ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

  ညအခါလိေမၼာခြံအနည္းငယ္ကို မီးမကူးတတ္ေသာခြက္ထဲတြင္ ထည့္၍ မီး႐ႈိ႕ေပးပါ။ အခိုးေငြ႕ထြက္႐ံုသာျဖစ္ၿပီး မီးေတာက္မ်ားမေလာင္ကၽြမ္းေစရပါ။ ဤအနံ႔သည္ ျခင္မ်ားကို ေဝးေဝးေရွာင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

  ေသာက္ၿပီးေသာ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို ျပန္လည္ေနလွန္းကာ မီး႐ိႈ႕ေပးလွ်င္လည္း တူညီေသာ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရိွပါသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ေလာင္ကၽြမ္းစဥ္ ထြက္ရွိလာေသာအနံ႔မွာ ျခင္မ်ားကို စူးရွေသာအန႔ံရရိွေစၿပီး လူ႔ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရပါသည္။

  paper.people.com.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top