ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို အစာမစားမီေသာက္သံုးသင့္

抗生素饭前服用

2016-12-21

  မွန္ကန္ေသာေဆးေသာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ေဆး၀ါး၏ အ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အာနိသင္ကို အာမခံရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ေဆး၀ါး၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ ေသာက္သံုးမည့္ ေဆး၀ါး ၏အေသးစိတ္အေျခအေနကို လိုက္၍ ေဆး၀ါးေသာက္ သံုးမည့္အခ်ိန္ကို ခ်ိန္ညိႇေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပီကင္းရွယ္ဟယ္ေဆး႐ံုေဆး၀ါးေဖာ္စပ္မႈဌာနမွ ေဆး၀ါး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။

  ေဟာ္မုန္းဓာတ္ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ဥပမာေပးရေသာ္ ေက်ာက္ကပ္အထက္ဂလင္း၏ စိမ့္ထြက္ရည္ ေဟာ္မုန္း ထြက္ ရိွမႈ အျမင့္ဆံုးကာလမွာ မနက္ပိုင္း (၇)နာရီမွ (၁၀)နာရီအတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ကုသေဆး၀ါးမ်ားကို မနက္ခင္းပိုင္းတြင္ ေသာက္သံုးပါက အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ကယ္ဆီယမ္ဓာတ္ျဖည့္ေဆး၀ါးမ်ားကိုမူ မအိပ္ခင္ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရိွ ကယ္ဆီယမ္အဆင့္မွာ ညသန္းေခါင္ႏွင့္နံနက္ခင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

  ထို႔အျပင္ ေဆး၀ါး၏သေဘာသဘာ၀ကိုလိုက္၍လည္း ေသာက္သံုးမည့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။အစာအိမ္အေျမႇးကာကြယ္ေဆးမွာ ကာကြယ္မႈအကာျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အစာအိမ္လႈပ္ရွားမႈျမႇင့္တင္ေပးေသာ ေဆးအာနိသင္ကို ထုတ္လႊတ္သည္။ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားမွာ လည္း အစာစားသံုးၿပီးေနာက္ ေဆး၀ါးစုပ္ယူမႈကို ထိ ခိုက္ေစႏိုင္္သျဖင့္ အစာမစားခင္ေသာက္ သံုးသင့္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (gzdaily.dayoo.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top