အေအးမိၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္(၉)ခ်က္

感冒后就应该做这9件事!99%的人不知道...

2017-03-26

  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Wisconsin-Madison တကၠသိုလ္ ေဆးပညာႏွင့္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေကာလိပ္မွထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသာ "အေအးမိျခင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္း" တြင္ အေအးမိရျခင္း၏ ျဖစ္ရပ္(၃)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ပထမအခ်က္မွာ အေအးမိျခင္းဆိုသည္မွာ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အထက္အသက္ရွဴလမ္း ေၾကာင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ "အေထြေထြေရာဂါလကၡဏာ" ျဖစ္သည္။ အေအးမိျခင္းျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွပါသည္။ဒုတိယအခ်က္မွာ သာမန္အားျဖင့္ အေအးမိျခင္းေရာဂါလကၡဏာမွာ ေဆးမ်ားေသာက္သံုးေနေသာ္လည္း (၁)ပတ္ခန္႔ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခံစားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအခ်က္မွာ အေအးမိျခင္း၏အစမွာ ေရာဂါလကၡဏာျဖစ္ေပၚလာျခင္း၏ ေရွ႔တစ္ရက္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါပိုးမ်ားမွာ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးေသာက္ျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္စြာ အနားယူေပးရ မည္ျဖစ္သည္။

  "အေအးမိျခင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္း" တြင္ လူအမ်ားစုမွာ အေအးမိျခင္းသည္ ကုသ၍မရေၾကာင္း မသိရိွ ၾကပါ။ အခ်ိဳ႔ ေသာသူမ်ားမွာ ပဋိဇီ၀ေဆး(Antibiotic)မ်ားကို ေသာက္သံုးေလ့ရိွပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ Antibiotic ေဆးမ်ားမွာ ေရာဂါပိုးေပ်ာက္ကင္းေစရန္လံုး၀အက်ိဳးသက္ေရာက္မရိွဘဲ ေဆးကိုေပါ့ဆစြာေသာက္သံုးလွ်င္ ေရာဂါကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစ မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ "က်န္းမာေရးထုတ္လႊင့္မႈကြန္ယက္" ၏ယူဆခ်က္မွာမူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ (၉) ခ်က္မွာ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  အေအးမိလွ်င္မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္(၉)ခ်က္-(၁) ခုတင္(၁)ခုျဖင့္ သီးသန္႔ ရွာအိပ္ပါ။(၂) ဗီတာမင္ C ဓာတ္ ျဖည့္စြက္စားသံုးပါ။(၃) ေခ်ာကလက္နက္မ်ားစားသံုးေပးပါ။ (၄)အစိုဓာတ္ေပးကိရိယာကိုဖြင့္လိုက္ပါ။(၅) အရည္ မ်ားေသာအစားအစာ စားသံုးေပးပါ။(၆)ေရခြက္ႀကီးႀကီး ေျပာင္းေသာက္ပါ။ (၇) ႏို႔ထြက္ကုန္ မ်ားစားသံုးျခင္းမွ ေရွာင္ ရွားပါ။(၈) - ေဆးၫႊန္းအရ ေဖာ္စပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ ေဆးမ်ားကို ေသာက္သံုးေပးရမည္။ (၉) စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရမည္။

  အေအးမိျခင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ (၇)ရက္ခန္႔ၾကာမွသာလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ေပ်ာက္ကင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ သိသိသာသာဆိုးရြား လာပါက ေဆး႐ံုသို႔သြားကာ ဆရာ၀န္၏ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  (တ႐ုတ္စီးပြားေရးသတင္းကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top