ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါေဝဒနရွင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကျပား သမီးေလး၏ မိခင္မွ မိမိ၏ကေလးသည္ ကံေကာင္းလွေၾကာင္း ေျပာၾကား

中缅混血患儿母亲:我的女儿还是幸运的

2018-01-30

  ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လံုခၽြမ္းခ႐ိုင္ ဟုႏုန္႔ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မတီ ယုလံုေက်းရြာထဲတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ အဆိုပါခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေဝဒနာရွင္ (၁၀)ဦးကို ေနာက္ဆံုးစစ္ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ေပးၿပီး ႏွလံုးေဝဒနာရွင္မ်ားအား ေဆး႐ံုသို႔ ခြဲစိတ္ကုသခံယူရာတြင္ လမ္းခရီးေဘး ကင္းလံုၿခံဳေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုကေလးမ်ားအနက္ ဆူး႐ုန္သည္လညး္ တစ္ဦးအပါအ ဝင္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္(၃၂)အရြယ္ ဆူး႐ုန္၏မိခင္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမသည္ ေက်ာင္းပင္မေနခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ကေလး (၂)ဦး ရိွၿပီး ခင္ပြန္း၏လစာေငြမွာ ကေလး၏ေဆးဖိုးဝါးခအတြက္ပင္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဝက္ခန္႔က ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူဝိုက္ေဆး႐ံုမွအဖြဲ႔ဝင္(၂၈)ဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ေက်ာက္ထံုး၊တက္ဟုန္း၊ဟုန္ဟယ္၊ လင္ခၽြမ္းစသည့္ ျပည္ နယ္ခြဲ(၄)ခုတြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို အနက္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ကေလးေဝဒနာရွင္ေပါင္း (၁၃၉၁၇၈)ဦးကို စစ္ေဆးေပးခဲ့ၿပီး ေဝဒနာရွင္ ေပါင္း(၃၃၃)ဦးကို ရွာေဖြစစ္ေဆးကာ ကုသေပးရန္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ ကေလးေဝဒနာ ရွင္ေပါင္း (၁၇၁)ဦးကို ေအာင္ျမင္စြာကုသေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုအနက္ (၁၃၅)ဦးမွာ ေပ်ာက္ကင္းၿပီး ေဆး႐ံုမွဆင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  တစ္ႀကိမ္ကူညီျခင္းျဖင့္ ဘဝတစ္သက္ အသက္ကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုအတြက္ ေႏြးေထြး မႈကို ေပးအပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအား အခ်ိန္မီကုသမႈေပးၿပီးေနာက္ အျခားကေလးမ်ားအတိုင္း က်န္းမာသန္စြမ္းစြာ သင္ယူ၊ ေနထိုင္၊ ႀကီးထြားလာေစႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top