ကူမင္းအလွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမွ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေလလႊင့္သူမ်ားအတြက္ ဂြမ္းကပ္အက်ႌ ေပးပို႔

“昆明之美”志愿者寒冬夜为流浪者发棉衣

2018-01-30

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္တိုက္ရာသီဥတုအပူခ်ိန္မ်ား က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူျပည္ သားမ်ားမွာ ဂြမ္းကပ္အက်ႌမ်ားကို မျဖစ္မေနဝတ္ဆင္ၾကရပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန (၈) နာရီတြင္ ကူမင္းအလွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေဆာင္းရာသီအေအးဒဏ္ကို အံတုကာ ေလလႊင့္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဂြမ္းကပ္အက်ႌ၊ အတြင္းခံအေႏြး ထည္စသည္တို႔ကို ေပးပို႔ေပးခဲ့ၿပီး ေႏြးေထြးမႈ၊ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပို႔ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေပးပို႔သည္မွာ ကူမင္း ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ လူထုအက်ိဳးျပဳစြမ္းအားမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ စြမ္းအင္မ်ားေပးေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

  ကူမင္းအလွမွ ေလလႊင့္ေနထိုင္သူမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံသေဘာထားၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေလလႊင့္သူမ်ားကို ဂြမ္းကပ္အက်ႌေပးပို႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရိွၿပီး ဂြမ္းကပ္အက်ႌ တစ္ထည္ ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ကို ေႏြးေထြးေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ညေနခင္းတြင္ ကူမင္းအလွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမွ ဂြမ္းကပ္အက်ႌ(၁၀) ထည္ႏွင့္ အတြင္းခံအ ေႏြးထည္(၁၀)ထည္ကို သီးသန္႔သြားေရာက္ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းအလွမွ ေလလႊင့္သူမ်ားအား ဂြမ္းကပ္အက်ႌေပးပို႔ သည့္ လႈပ္ရွားမႈ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တက္ႂကြေသာတံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ရရိွခဲ့ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေပါင္း(၈)ဦး လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းမွလာေသာ ေလလႊင့္သူတစ္ဦးမွာ ယခုႏွစ္တြင္ အသက္(၈၀) ရိွၿပီျဖစ္ကာ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ ၿပီျဖစ္သည္။ ဂြမ္းကပ္ ေစာင္ပါးပါးေလးျဖင့္ ေဆာင္းရာသီတြင္ အေအးဓာတ္ကို ခုခံေနရပါသည္။ ဂြမ္းကပ္အက်ႌ အေႏြးထည္မ်ားကို ရရိွၿပီးေနာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေက်းဇူးတင္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးမွလာေသာ ေလလႊင့္သူ သည္ အတြင္းခံအေႏြးထည္ မ်ားကို လက္ခံရယူၿပီးေနာက္ ယေန႔ညအိပ္လွ်င္ မေအးခ်မ္း ေတာ့ဘူးဟု စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.kuming.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top