ယဥ္ေက်းမ ေႏြရာသီတြင္ ျခင္ဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အပင္အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရ ထစ္ခ်ံဳးမိုးမ်ား ရြာသြန္းသည့္ ရာသီကာလတြင္ ဓာတ္မလိုက္ေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း ယူနန္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ Battambang ျပည္နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရ (၂၀၀၀)ခန္႔ကို အခမဲ့ေဆးကုသေပး ေရႊလီၿမိဳ႕ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္း ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင့္လွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ပထမ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ျဖစ္လာခဲ့ ၾကက္ကို သီခ်င္းနားေထာင္ေစျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျမတ္ေငြ ယြမ္ေငြ ၃ေသာင္းခန္႔ရရွိႏုိင္ ဖရဲသီးကြဲအက္ျခင္းကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း(၆)ခု နဂါးေမာက္သီး မည္သို႔စိုက္ပ်ိဳးပါက အလံုးႀကီးၿပီး ထြက္ႏႈန္းမ်ားမည္နည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အတည္ျပဳလႊာထုတ္ေပး Dendrobium အမ်ိဳးအစားဝင္ Dendrobium naungmengense အမည္ေခၚ အမ်ိဳးအစားသစ္ တ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ပူးေပါင္းေတြ႕႐ွိ ဗီယက္နမ္ ဒူးရင္း၊ ထိုင္းေထာပတ္သီးမ်ား လံုးဝမတင္သြင္းခဲ့ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ေသြးေပါင္က်၊ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကုသေပးႏုိင္ေသာ ဟင္းရြက္တစ္မ်ိဳးကို သင္ယေန႔စားျပီးျပီလား။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)တြင္ ေခ်ာကလက္သည္ တန္ဖိုးႀကီးရွားပါးပစၥည္းျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာပါက မည္သည့္သီးႏွံမ်ား ရွားပါးသြားမည္နည္း ေရႊလီႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္စာအုပ္ဆိုင္သည္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိရိွနားလည္ေစႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာ
Top