ယဥ္ေက်းမ ဖရဲသီးကြဲအက္ျခင္းကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း(၆)ခု နဂါးေမာက္သီး မည္သို႔စိုက္ပ်ိဳးပါက အလံုးႀကီးၿပီး ထြက္ႏႈန္းမ်ားမည္နည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အတည္ျပဳလႊာထုတ္ေပး Dendrobium အမ်ိဳးအစားဝင္ Dendrobium naungmengense အမည္ေခၚ အမ်ိဳးအစားသစ္ တ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ပူးေပါင္းေတြ႕႐ွိ ဗီယက္နမ္ ဒူးရင္း၊ ထိုင္းေထာပတ္သီးမ်ား လံုးဝမတင္သြင္းခဲ့ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ ေသြးေပါင္က်၊ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကုသေပးႏုိင္ေသာ ဟင္းရြက္တစ္မ်ိဳးကို သင္ယေန႔စားျပီးျပီလား။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)တြင္ ေခ်ာကလက္သည္ တန္ဖိုးႀကီးရွားပါးပစၥည္းျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာပါက မည္သည့္သီးႏွံမ်ား ရွားပါးသြားမည္နည္း ေရႊလီႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္စာအုပ္ဆိုင္သည္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိရိွနားလည္ေစႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေရႊလီၿမိဳ႕၌္ အလုပ္တဖက္ နည္းပညာသင္ယူ ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းကာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ႏိုင္ငံတကာသက္ေမြးပညာေကာလိပ္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ စတင္ေဆာက္လုပ္ ကမၻာေပၚတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းအခံရဆံုးေသာေဖ်ာ္ရည္ ဘီယာ ကီဝီသီးကို ရက္ေပါင္း(၁၃၈)ရက္ခန္႔ထားရိွေသာ္လည္း မပုပ္မသိုးသြားပါက တာရွည္ခံေဆးသံုးစြဲထားျခင္းေၾကာင့္ဟု မသံုးသပ္ႏိုင္ ကူမင္းအလွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမွ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေလလႊင့္သူမ်ားအတြက္ ဂြမ္းကပ္အက်ႌ ေပးပို႔ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါေဝဒနရွင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကျပား သမီးေလး၏ မိခင္မွ မိမိ၏ကေလးသည္ ကံေကာင္းလွေၾကာင္း ေျပာၾကား Star Apple အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
Top