ယဥ္ေက်းမ သက္သတ္လြတ္စားသံုးသူမ်ား ဂရုျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ဆားဝက္ၿခံမ်ား လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားနည္း ေဆးေတာင့္စက္႐ုပ္မွ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူနာမ်ား၏နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္အထူးထုတ္ကုန္ "၀ိန္ခ်ဴးေကာ္ဖီ" ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ Supercomputer အဆင့္(၅၀၀)၀င္စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆက္တိုက္ ပထမရရိွ ေဆာင္းရာသီတြင္ ပဲမ်ားစားသံုးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို အစာမစားမီေသာက္သံုးသင့္ ဖန္လံုအိမ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေျမၾသဇာထည့္ေကၽြးရာတြင္ အေျခခံ(၅)ရပ္နားလည္ရမည္ ေျမၾသဇာေကၽြးရမည့္နည္း မစင္မွေရနံအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲလို႕ရပါသလား။ ညရက္ျခားဟင္းက်န္မ်ား စားသံုးႏိုင္ပါသလား WIFI မွလႊင့္ထုတ္ေသာလိုင္းမ်ား က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလား တိုက်ိဳအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုတံဆိပ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွ AT&Tဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမွ ဓာတ္ႀကိဳးကို အင္တာနက္ႀကိဳးအျဖစ္အသံုးျပဳမည့္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ နည္းပညာသစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ ပညာမဆည္းပူးႏိုင္ခဲ့ေသာ္ၿငား ကမၻာအႏွံ႔တြင္ စီးပြားေရးု လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ က်န္းမာေရးညီၫႊတ္ေစသည့့္အစားအစာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား
Top