ယဥ္ေက်းမ 'Walle' အမွတ္တံဆိပ္ တီေကာင္ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာသည္ သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္လက္ဖက္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေသာက္သံုးပါက အျမင္အာ႐ံုက်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ တရုတ္ႏိုင္ငံပါေမာကၡတစ္ဦးမွ 'ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေစျခင္း'ျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ေသဆံုးေစႏိုင္မႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကာရွည္စြာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ Green Tea ထြက္ေပၚလာ ျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ိဳးမွ စြန္႔ပစ္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို 'ေရႊသတၱဳ' ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ဟု္ ေမွ်ာ္လင့္ထား Polylactic Acid (PLA) ကို အျဖဴေရာင္ညစ္ညမ္းမႈ' ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ ေဆးစြမ္းထက္ေသာ ကန္စြန္းရြက္မ်ား စားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်ီးရွီးေခၚ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဒ႑ာရီသမိုင္း တရုတ္တိုင္းရင္းေဆး ထံုရိန္ထမ္မွ ကုသေပးခဲ့သည့္ ျပည္ပလူနာဦးေရ သန္း(၃၀)ခန္႔ရိွ တရုတ္အာကာသယာဥ္"ခ်န္ေအာ္အမွတ္(၃) " ေနာက္ဆံုးသုေတသနရလဒ္မ်ားက လကမၻာေပၚတြင္ ေရမရိွေၾကာင္း သက္ေသျပ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ ငွက္ေပ်ာအူက “ေရသန္႔ ” အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ ယူနန္ခ်ိန္ကုန္႔တြင္ ပဲျပားျပတိုက္ တည္ေထာင္သြားမည္ အိႏၵိယႏြားက်င္ငယ္ 'က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား' ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာ ပင္လယ္စာႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား “ပုစြန္ထုပ္အဆိပ္သင့္ေရာဂါ” ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုျပဳစားသံုးသင့္
Top