ယဥ္ေက်းမ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပညာေတာ္သင္ဆု တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ China Southeast Eye Hospital ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အလင္းေရာင္ခရီးစဥ္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ေရႊလီၿမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ အေအးမိၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္(၉)ခ်က္ ႏွလံုးသားအာဟာရမ်ား ပ်ားေမြးျခင္းသည္ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္ရန္ပဲလား။ ပ်ား၀တ္မႈန္ကူးျခင္းျဖင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပးေဆာင္ေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အဂၤါၿဂိဳဟ္စူးစမ္းေလ့လာေရးယာဥ္ လႊတ္တင္သြားမည္ လိေမၼာ္သီးအစားမ်ားပါက "Carotenemia" ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ သက္သတ္လြတ္စားသံုးသူမ်ား ဂရုျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ဆားဝက္ၿခံမ်ား လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားနည္း ေဆးေတာင့္စက္႐ုပ္မွ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူနာမ်ား၏နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္အထူးထုတ္ကုန္ "၀ိန္ခ်ဴးေကာ္ဖီ" ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ Supercomputer အဆင့္(၅၀၀)၀င္စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆက္တိုက္ ပထမရရိွ ေဆာင္းရာသီတြင္ ပဲမ်ားစားသံုးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို အစာမစားမီေသာက္သံုးသင့္
Top