ယဥ္ေက်းမ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ ငွက္ေပ်ာအူက “ေရသန္႔ ” အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ ယူနန္ခ်ိန္ကုန္႔တြင္ ပဲျပားျပတိုက္ တည္ေထာင္သြားမည္ အိႏၵိယႏြားက်င္ငယ္ 'က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား' ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာ ပင္လယ္စာႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား “ပုစြန္ထုပ္အဆိပ္သင့္ေရာဂါ” ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုျပဳစားသံုးသင့္ စပါးႏွင့္ဘဲ အတူတကြ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္း နည္းပညာ ေဆးမေသာက္ပဲ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းငါးသြယ္ တီေကာင္မွ ေဂဟစနစ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဖန္တီးေပးေန ပ်ားေကာင္မ်ားလယ္ယာသံုးပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္မမိေစရန္ ပ်ားေမြးျမဴသူမ်ား မည္သို႕ကာကြယ္ရမည္နည္း။ ေႏြရာသီတြင္ ေရေအးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား အစားအေသာက္မ်ားကလည္း ေနေလာင္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ အီတလီသုေတသီမ်ားက Rosemary တြင္ ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ျခင္ကိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ယားယံျခင္းကိုသက္သာေစမည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ား တတိယမ်ိဳးဆက္သစ္သစ္သီး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ပိုးစာသီး(Mulberry ) ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးစင္ျမင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသနည္း။
Top