ယဥ္ေက်းမ ပ်ားေမြးျခင္းသည္ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္ရန္ပဲလား။ ပ်ား၀တ္မႈန္ကူးျခင္းျဖင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပးေဆာင္ေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အဂၤါၿဂိဳဟ္စူးစမ္းေလ့လာေရးယာဥ္ လႊတ္တင္သြားမည္ လိေမၼာ္သီးအစားမ်ားပါက "Carotenemia" ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ သက္သတ္လြတ္စားသံုးသူမ်ား ဂရုျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ဆားဝက္ၿခံမ်ား လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားနည္း ေဆးေတာင့္စက္႐ုပ္မွ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူနာမ်ား၏နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္အထူးထုတ္ကုန္ "၀ိန္ခ်ဴးေကာ္ဖီ" ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ Supercomputer အဆင့္(၅၀၀)၀င္စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆက္တိုက္ ပထမရရိွ ေဆာင္းရာသီတြင္ ပဲမ်ားစားသံုးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို အစာမစားမီေသာက္သံုးသင့္ ဖန္လံုအိမ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေျမၾသဇာထည့္ေကၽြးရာတြင္ အေျခခံ(၅)ရပ္နားလည္ရမည္ ေျမၾသဇာေကၽြးရမည့္နည္း မစင္မွေရနံအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲလို႕ရပါသလား။ ညရက္ျခားဟင္းက်န္မ်ား စားသံုးႏိုင္ပါသလား WIFI မွလႊင့္ထုတ္ေသာလိုင္းမ်ား က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလား တိုက်ိဳအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုတံဆိပ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွ
Top