ယဥ္ေက်းမ စပါးႏွင့္ဘဲ အတူတကြ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္း နည္းပညာ ေဆးမေသာက္ပဲ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းငါးသြယ္ တီေကာင္မွ ေဂဟစနစ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဖန္တီးေပးေန ပ်ားေကာင္မ်ားလယ္ယာသံုးပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္မမိေစရန္ ပ်ားေမြးျမဴသူမ်ား မည္သို႕ကာကြယ္ရမည္နည္း။ ေႏြရာသီတြင္ ေရေအးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား အစားအေသာက္မ်ားကလည္း ေနေလာင္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ အီတလီသုေတသီမ်ားက Rosemary တြင္ ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ျခင္ကိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ယားယံျခင္းကိုသက္သာေစမည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ား တတိယမ်ိဳးဆက္သစ္သစ္သီး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ပိုးစာသီး(Mulberry ) ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးစင္ျမင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသနည္း။ သခြားေမႊး အေရာင္အနံ႔အရသာ မေကာင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား လယ္ယာသံုးပိုးသတ္ေဆးမ်ား လက္က်န္ရွိခဲ့လွ်င္မည္ကဲ့သို႔သိမ္းဆည္းထားရမည္နည္း ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးစင္ျမင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသနည္း။ ေပါင္းပင္သတ္ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ ေရာစပ္မႈႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းက ပိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေရအျဖစ္ အစားထိုးေသာက္သံုးမရ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္
Top