ယဥ္ေက်းမ ဖန္လံုအိမ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေျမၾသဇာထည့္ေကၽြးရာတြင္ အေျခခံ(၅)ရပ္နားလည္ရမည္ ေျမၾသဇာေကၽြးရမည့္နည္း မစင္မွေရနံအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲလို႕ရပါသလား။ ညရက္ျခားဟင္းက်န္မ်ား စားသံုးႏိုင္ပါသလား WIFI မွလႊင့္ထုတ္ေသာလိုင္းမ်ား က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသလား တိုက်ိဳအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုတံဆိပ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွ AT&Tဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမွ ဓာတ္ႀကိဳးကို အင္တာနက္ႀကိဳးအျဖစ္အသံုးျပဳမည့္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ နည္းပညာသစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ ပညာမဆည္းပူးႏိုင္ခဲ့ေသာ္ၿငား ကမၻာအႏွံ႔တြင္ စီးပြားေရးု လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူ ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ က်န္းမာေရးညီၫႊတ္ေစသည့့္အစားအစာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား 'Walle' အမွတ္တံဆိပ္ တီေကာင္ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာသည္ သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္လက္ဖက္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေသာက္သံုးပါက အျမင္အာ႐ံုက်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ တရုတ္ႏိုင္ငံပါေမာကၡတစ္ဦးမွ 'ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေစျခင္း'ျဖင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ေသဆံုးေစႏိုင္မႈကို ေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကာရွည္စြာ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည့္ Green Tea ထြက္ေပၚလာ ျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ိဳးမွ စြန္႔ပစ္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို 'ေရႊသတၱဳ' ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ဟု္ ေမွ်ာ္လင့္ထား Polylactic Acid (PLA) ကို အျဖဴေရာင္ညစ္ညမ္းမႈ' ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ ေဆးစြမ္းထက္ေသာ ကန္စြန္းရြက္မ်ား စားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္
Top