ယဥ္ေက်းမ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်ီးရွီးေခၚ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ဒ႑ာရီသမိုင္း တရုတ္တိုင္းရင္းေဆး ထံုရိန္ထမ္မွ ကုသေပးခဲ့သည့္ ျပည္ပလူနာဦးေရ သန္း(၃၀)ခန္႔ရိွ တရုတ္အာကာသယာဥ္"ခ်န္ေအာ္အမွတ္(၃) " ေနာက္ဆံုးသုေတသနရလဒ္မ်ားက လကမၻာေပၚတြင္ ေရမရိွေၾကာင္း သက္ေသျပ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ မီးတုတ္ပြဲေတာ္ ငွက္ေပ်ာအူက “ေရသန္႔ ” အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ ယူနန္ခ်ိန္ကုန္႔တြင္ ပဲျပားျပတိုက္ တည္ေထာင္သြားမည္ အိႏၵိယႏြားက်င္ငယ္ 'က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား' ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာ ပင္လယ္စာႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား “ပုစြန္ထုပ္အဆိပ္သင့္ေရာဂါ” ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုျပဳစားသံုးသင့္ စပါးႏွင့္ဘဲ အတူတကြ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္း နည္းပညာ ေဆးမေသာက္ပဲ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းငါးသြယ္ တီေကာင္မွ ေဂဟစနစ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဖန္တီးေပးေန ပ်ားေကာင္မ်ားလယ္ယာသံုးပိုးသတ္ေဆးအဆိပ္မမိေစရန္ ပ်ားေမြးျမဴသူမ်ား မည္သို႕ကာကြယ္ရမည္နည္း။ ေႏြရာသီတြင္ ေရေအးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား အစားအေသာက္မ်ားကလည္း ေနေလာင္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ အီတလီသုေတသီမ်ားက Rosemary တြင္ ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိ
Top