ယဥ္ေက်းမ ျခင္ကိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ယားယံျခင္းကိုသက္သာေစမည့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ား တတိယမ်ိဳးဆက္သစ္သစ္သီး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ပိုးစာသီး(Mulberry ) ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးစင္ျမင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသနည္း။ သခြားေမႊး အေရာင္အနံ႔အရသာ မေကာင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ား လယ္ယာသံုးပိုးသတ္ေဆးမ်ား လက္က်န္ရွိခဲ့လွ်င္မည္ကဲ့သို႔သိမ္းဆည္းထားရမည္နည္း ကမ္းလြန္ေရနံတူးေဖာ္ေရးစင္ျမင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မီးေတာက္ေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသနည္း။ ေပါင္းပင္သတ္ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ ေရာစပ္မႈႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းက ပိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေရအျဖစ္ အစားထိုးေသာက္သံုးမရ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္ Cold Drink ၏ ခ်ိဳျမေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျမန္မာသတင္းမီဒီယာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ယူနန္ျပည္နယ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ ေကာ္ရိေထာက္အသီးအိတ္စြပ္စက္ လူလုပ္သားမ်ားေနရာအစားထိုး၀င္ေရာက္လာ ေတာင္၀င္ရိုးစြန္းရိွ ေရခဲထု အဘယ့္ေၾကာင့္ ပိုမိုထူထပ္ေနေသးတုန္းလဲ။ တ႐ုတ္နဂါးေလွၿပိဳင္ပြဲေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ ဧၿပီလထြက္ ႀကံသည္ အဆိပ္ရွိေသာ ေျမြထက္ပင္ ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း မ်ိဳးရိုးဗီဇနည္းပညာျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီး လတ္ဆတ္မႈကာလကို တိုးျမွင့္ႏိုင္
Top