ရာသီမဟုတ္ ျမန္မာ့ဖရဲ ထြက္ကုန္ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈျဖစ္ေန

缅甸反季西瓜供应不足致市场价格出现上浮

2018-04-07

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခ်မ္းေအးလွေသာေဆာင္းရာသီကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ‘ေႏြဦးရာသီ’ ျဖစ္၍ ဖရဲသီး ရာသီမဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ လက္ရွိျမန္မာ့ဖရဲသည္ ရာသီသီးမဟုတ္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖရဲေစ်းကြက္ ၈၀ % ႏွင့္အထက္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးရြာ သြန္းမႈေၾကာင့္ ေဒသထြက္ဖရဲထုတ္လုပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈအခ်ိဳ႕ မေခ်ာေမြ႕ျခင္း မ်ားေၾကာင့္၊ ေစ်းကြက္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ကာ ခန္႔မွန္းေစ်းႏႈန္းထက္ ျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

  ျမန္မာ့ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ ဇန္နဝါရီလပိုင္းက ေဒသတြင္းမိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဖရဲထြက္ရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း မူဆယ္ကုန္သြယ္မႈဇုန္၏ ဖရဲတင္ပို႔မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္အလားအ လာမွာ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ မႏၲေလး-မူဆယ္ အျမန္လမ္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး မူဆယ္ကုန္သြယ္မႈဇုန္သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာလည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ကာ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေစခဲ့၍ ဖရဲႏွင့္သခြားေမႊးေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕အထိ) တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးနယ္စပ္ဂိတ္စခန္းျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၉) ဘီလီယံမွ ကန္ေဒၚလာသန္း (၂၃၀)သို႔ က်ဆင္းခဲ့ရာ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ဖရဲ၊ သၾကားစသည့္ ကုန္စည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  (www.chinafruitportal.com မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top