လူပ်င္းစပါး- တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္ႏိုင္

“懒人稻” 一次栽种多年收割

2018-05-22

  လူပ်င္းစပါးသည္ လူအမ်ားစုအတြက္ ထူးဆန္းသည့္စကားလုံးျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူပ်င္းစပါးသည္ တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ Chicory၊ Medicago၊ Pennisetum စသည့္အပင္မ်ားကဲ့သို႔ တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အၾကိမ္မ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းႏိုင္သည္။ ဤစပါးအမ်ိဳးအစားသည္ ႏွစ္တိုင္းမ်ိဳးက်ဲျခင္း၊ ေကာက္စိုက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ တစ္ၾကိမ္ စိုက္ပ်ိဳး႐ုံျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဤဆန္စပါးအမ်ိဳးအစား၏ တစ္မူထြက္ႏႈန္းမွာ မ်ိဳးစပ္ေရစပါးထက္ အနည္းငယ္ျမႇင့္ပါသည္။ ပ႐ိုတိန္းပါဝင္မႈႏွင့္ ဆန္ထြက္ႏႈန္းမွာ သာမန္ဆန္စပါးထက္ျမႇင့္သည္။ ဤဆန္ျဖင့္ခ်က္ေသာထမင္းသည္ ေမႊး၍ ဆန္စီးသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေ႐ွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ ထြက္ေသာ ဆန္ႏွင့္တူသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ သိရသည္။

  လူပ်င္းဆန္သည္ ဆန္လုံးေသးသည္ ဘဲဥပုံစံရိွ၍ ျဖဴေဖြးေသာ အေရာင္႐ွိသ

  ည္။ လူပ်င္းဆန္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အလြန္တြက္ေျခကိုက္သည္။ လယ္ထြန္ရန္ႏွင့္ ေကာက္စိုက္ရန္မလိုဘဲ rice blast ေရာဂါအေပၚလည္း ခုခံအားေကာင္း သသည့္အျပင္ ထြက္ႏႈန္းလည္းျမႇင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူပင္ပန္းသက္သာ၍ ဝင္ေငြရႏုိင္သည္ဟု လူပ်င္းစပါး စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္သူမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြေကာင္းေစၿပီး ထြက္ႏႈန္းျမင့္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.nyxw.org.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top