တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတကာရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေအးကြင္းဆက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရထားေျပးဆြဲ ျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသစ္သီးစားသံုးရန္ အဆင္ေျပလာေတာ့မည္ျဖစ္

中越国际铁路开行冷链运输列车 吃东南亚新鲜水果更方便了

2018-05-29

  ေမလ၊ ၇ရက္ေန႔က ရထားလမ္းစက္ကိရိယာအေႏြးဓာတ္ထိန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွ တင္သြင္းနဂါးေမာက္သီးအလံုး ေပါင္း(၇၉၆၀)ကို ေအးခဲသိုေလွာင္ကာ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတကာလမ္းေၾကာင္း ကူမင္း-ယိရွီး ဟယ္ခုန္ရထားလမ္း ဟယ္ခုန္ေျမာက္ပိုင္းဘူတာ႐ံုမွ ေျမာက္ဘက္သို႔ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေျပးဆြဲသြားကာ နာရီေပါင္း(၁၂၀)နာရီအတြင္း ဤနဂါးေမာက္သီးမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်န္စား၊ က်ိန္႔က်ံဳး၊ ေပက်င္းစသည့္ေဒသမ်ားရိွသစ္သီးေစ်းကြက္တြင္ ေတြ႔ရိွရ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ယူနန္ရထားလမ္းမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ေမာင္း ႏွင္ေျပးဆြဲေသာ အေအးကြင္းဆက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈရထားျဖစ္ပါသည္။

  ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားမွ နဂါးေမာက္သီး၊ နာနတ္သီး၊ ၾကက္ေမာက္သီးစသည့္ အပူပိုင္း ေဒသ သစ္သီး မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္တြင္ ယခင္ကတည္းက ေရာင္းအားေကာင္းလ်က္ရိွသည္။ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီဝင္ ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ The Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏွင့္ ျပည္တြင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အပူပိုင္းေဒသထြက္ သြင္းကုန္သစ္သီး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရထားလမ္း ကူမင္းဌာနလုပ္ငန္းစုႏွင့္ တ႐ုတ္ ရထားလမ္း အထူး ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကူမင္းကုမၸဏီခြဲျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ စက္ကိရိယာအပူထိန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ဟို ခုန္ေျမာက္ပိုင္းဘူတာ႐ံုသို႔ေျပာင္းေရြ႕ေျပးဆြဲေစကာ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးမ်ားကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အေအးကြင္း ဆက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈရထားကို ေျပးဆြဲေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ထို႔အတူ ရထားလမ္းဌာနမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟိုခုန္အေေကာက္ခြန္ဌာနတစ္ခုႏွင့္ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္(၂)ခုျဖင့္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ သြား ကာ နဂါးေမာက္သီးစသည္တို႔ကို အေကာက္ခြန္ဂိတ္သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘူတာကုန္စည္စခန္းသို႔ အျမန္ဆံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အာမခံေပးသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.ynxxb.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top