စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၀၀)ခန္႔ျမႇင့္တက

废纸价格每吨最高再涨200元 纸厂高价抢原料

2018-05-29

  ေမလ၊ ၅ ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စကၠဴထုတ္လုပ္စက္႐ံု (၁၀၈)ခု ၏ စြန္႔ပစ္စကၠဴဝယ္ယူေစ်းႏႈန္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ စကၠဴလုပ္ငန္းအားလံုးမွာ စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တင္ထားလ်က္ရိွၿပီး တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၃၀-၁၂၀)ခန္႔ ပိုမိုျမႇင့္တက္လွ်က္ပါသည္။ စန္းတံုး၊ က်ဲ႔က်န္းစသည့္ေဒသမွ အခ်ိဳ႕ေသာစကၠဴစက္႐ံုမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔တိုးျမႇင့္လ်က္ရိွၿပီး စြန္႔ပစ္စကၠဴဝယ္ယူရာတြင္ ျပတ္သားျမန္ဆန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေမလ၊ ၆ ရက္ေန႔ အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး AA အဆင့္ အဝါေရာင္စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၇၀၀)ေအာက္ေစ်းကို ရွာေဖြဝယ္ယူခက္ခဲလ်က္ရိွသည္။ ေစ်းကြက္တြင္း စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုးမွာ တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၃၄၅၀)ခန္႔ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.jiemian.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top