ယူနန္ျပည္နယ္ရထားလမ္းမွ ခရီးသြားသီးသန္႔ရထားေျပးဆြဲ မီးရထားစီးနင္းကာ ရွင္းက်န္း၊ ကြမ္တံု ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခရီးလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္

云南铁路将开行多趟旅游专列 旅客可乘火车游新疆广东

2018-07-08

  ရွင္းက်န္း၊ လန္က်ံဳး အေနာက္ပိုင္းေဒသ ပတ္ခရီးသြားသီးသန္႔ရထားသည္ (၁၈)ရက္ေန႔မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ခရီးသည္(၇၂၀)ဦးကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ကာ ရထားစီးသြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေနာက္ပိုင္း ခရီးစဥ္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရထားလမ္း ကူမင္းဌာနကုမၸဏီလီမိတက္မွ သတင္းရရိွပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္ေျပးဆြဲေသာ အေနာက္ပိုင္းခရီးသြားအထူးရထားကို အာမခံေပးရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရထားလမ္း ကူမင္းဌာနကုမၸဏီအုပ္စု ကူမင္းရထားလမ္း ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဌာနႏွင့္ ကူမင္းႏိုင္ငံတကာ၊ ခုႏွစ္ေရာင္ျခယ္တံတားစ သည့္ ခရီးသြားဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းဝန္ေဆာင္ကာ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သီးသန္႔ရထားေပၚတြင္ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအႀကိမ္ေျပးဆြဲေသာ ရထားလိုင္းသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ အထူးသတ္မွတ္ေပးေသာ ရထားလိုင္းျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္မွာ သက္သာေကာင္းမြန္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမွ အဓိကတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သက္ ေတာင့္သက္သာရိွ၊၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  ကူမင္းရထားလမ္းႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္မွ ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ေက်ာ္ျဖတ္ခရီးသြားသီးသန္႔ရထား(၂၀)ႀကိမ္၊ ျပည္ နယ္တြင္းခရီးသြား သီးသန္႔ရထား(၄၀)ႀကိမ္ ေျပးဆြဲသြားရန္စီစဥ္ထားရာ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္ေက်ာ္ျဖတ္သီး သန္႔ ရထားေျပးဆြဲမႈ(၆)ႀကိမ္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ပိုင္းလည္ပတ္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းလည္ပတ္ျခင္းစသည့္ ခရီးသြားသီးသန္႔ရထားမ်ားကို ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ရာ အဓိကခရီးသြားေဒသမွာ ရွင္း က်န္း၊ ကန္းစု၊ နင္ရွ၊ ကြမ္တံု၊ တံုးေပစသည့္ နာမည္ေက်ာ္ခရီးသြားေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yn.gov.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top