တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေကာက္ခြန္ဌာနမွ ဗီယက္နမ္ထြက္ေသာ လိုက္ခ်ီးသီးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ကူညီေပးေန

中国昆明海关助力越南荔枝“抢鲜”通关

2018-07-17

  ေႏြရာသီကာလ အပူဆုံးအခ်ိန္သုိ႔ေရာက္႐ွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ဗီယက္နမ္လိုက္ခ်ီးသီးခူးဆြတ္ရာသီလည္း က် ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေမလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔က ပထမအသုတ္ဗီယက္နမ္လိုက္ခ်ီးသီးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုခုန္ နယ္ စပ္ေစ်းကြက္မွ အေကာက္ခြန္ျဖတ္ေက်ာ္္ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ၊ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ဟိုခုန္အေကာက္ခြန္ဌာနမွ တန္ဖိုး တ႐ုတ္ယြမ္ ေငြ (၆၆.၅၁၄)သန္းရိွေသာ လိုက္ခ်ီးသီးတန္ခ်ိန္(၂၂၂၀၀)ကိုစစ္ေဆးႀကီးၾကပ္တင္သြင္းခဲ့ရာ ပမာဏ တန္ဖိုး ကာလ တူထက္ ၁၁၉.၂%ခန္႔ျမႇင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဗီယက္နမ္ လိုက္ခ်ီးသီးသည္ အရြယ္ႀကီးျခင္း၊ အခြန္ပါးလႊာျခင္း၊ အေစ့ေသးငယ္ျခင္း၊ ေဈးႏႈန္းခ်ိဳ သာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဟိုခုန္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေစ်း ကြက္အတြင္း နယ္စပ္ျပည္သူျပည္သားေပါင္းရာေက်ာ္မွ Self-Service Terminal Machine ေရွ႕တြင္တန္းစီကာ ကူမင္း အ ေကာက္ခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သစ္မွတစ္ဆင့္ Paperless စကၠဴလြတ္အစီရင္ခံစာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို စတင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္မည္ရွိသည္။ ဟိုခုန္စိုက္ခင္းမွ နယ္စပ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာ Self-service terminal machine တြင္ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျဖတ္၊ လက္ေပြႏွိပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ (၂)မိနစ္ခန္႔ျဖင့္ပင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၇၀၀၀)ေက်ာ္တန္ဖိုးရိွေသာ လိုက္ခ်ီးသီးတင္သြင္းမႈ ေလွ်ာက္ထားအစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လိုက္ခ်ီးသီး သည္ ပုပ္သိုးမႈျမန္ေသာေၾကာင့္ သိုေလွာင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ဟိုခုန္အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ တင္သြင္းလာေသာ လုိင္ခ်ီးသီးမ်ားကို လတ္ဆတ္ စြာျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top