ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ AG600 ေလယာဥ္ႀကီး ပထမဆုံး ပင္လယ္ျပင္ ပ်ံသန္းမႈ ေအာင္ျမင္

国产大型水陆两栖飞机AG600成功实现海上首飞

2020-07-27


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္လမ္းေရလမ္းႏွစ္သြယ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ AG600 ေလယာဥ္ႀကီး ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္)တြင္ ပထမဆုံး ပင္လယ္ျပင္ ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းမႈေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ဆန္းတုန္းျပည္နယ္ ရစ္ေက်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ ရစ္ေက်ာက္ဆန္းက်စ္ ေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီခန႔္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္လမ္းေရလမ္းႏွစ္သြယ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ “ခြန္းလုံ ”AG600 ေလယာဥ္ႀကီးသည္ ဆန္းတုန္းျပည္နယ္ ခ်င္းေသာင္ကြၽန္းစု အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခု ပင္လယ္ျပင္ ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းမႈသည္ “ခြန္းလုံ ”AG600 ေလယာဥ္ႀကီး၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမဆုံး  ကုန္းလမ္းတြင္ ပ်ံသန္းမႈ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး ေရေပၚ ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေအာင္ျမင္သည့္ ေနာက္ထပ္ မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)

 

Top