တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ိန္တူးၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးအား ပိတ္သိမ္း ၊ တ႐ုတ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လႊဲေျပာင္းရယူ

美国驻中国成都领事馆关闭 中国官员接管

2020-07-28


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္မႈအရ ယေန႔ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ခ်ိန္တူးၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးအား ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယင္းေကာင္စစ္ဝန္႐ုံး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာဝင္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ အထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္  အေဆာက္အအုံဥပစာကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယင္း၏ Website တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးအား အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာတြင္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံး တည္ေထာင္ထားရွိမႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆုံးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏွင့္  အေစာပိုင္းက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဟူစတန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးအား ပိတ္သိမ္းရန္ အေမရိကန္၏ တစ္ဖက္သတ္ ရန္လိုသည့္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၊ လိုအပ္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)

 

Top