တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္ ၁မိနစ္လွ်င္ (၆) ေကာင္ႏွင့္အထက္ခ်ည္ႏိုင္ေသာ ဂဏန္းႀကိဳးခ်ည္ဆရာ၏ တစ္လ၀င္ေငြ ယြမ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္းႏွင့္အထက္ရရွိႏိုင္

绑蟹师能赚上万月薪,1分钟绑6只以上

2016-12-21

  တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္းဦးရာသီသည္ ဂဏန္းစားသံုးမႈမ်ားျပားေသာကာလျဖစ္ၿပီး ဂဏန္း အတြက္ အလုပ္ရႈပ္ဆံုးႏွင့္အပင္ပန္းဆံုးသူမွာ ဂဏန္းႀကိဳးခ်ည္ဆရာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ တြင္ ဂဏန္းကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ခ်ည္တတ္ ေသာ ဂဏန္းႀကိဳးခ်ည္ဆရာမ်ားအား ႀကိဳးခ်ည္ ရန္ အတြက္ ေခၚဆိုရသည္မွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲ လွၿပီး ၄င္းတို႕၏ ၀င္ေငြလစာမွာလည္း ဒီေရအလား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ၁ မိနစ္ လွ်င္ ဂဏန္း (၆) ေကာင္ႏွင့္အထက္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာခ်ည္ႏိုင္ေသာသူကို ဂဏန္းႀကိဳးခ်ည္ဆရာဟုေခၚေၾကာင္း ဆူးက်ိဳးၿမိဳ႕ရွိ ဂဏန္း ေရာင္း ဝယ္သူအခ်ိဳ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရေၾကာင္း က်န္းဆူးျပည္ နယ္ ဆူးက်ိဳးအသံလႊင့္ဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ ဂဏန္းခ်ည္ႏႈန္းျမန္ၿပီး အပင္ပန္းခံႏိုင္ေသာသူသည္ တစ္လလွ်င္ ယြမ္ေငြေသာင္းဂဏန္းႏွင့္အထက္ ရရွိရန္မွာ လြယ္ကူလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ခလစာကို ႏွစ္လေက်ာ္သာ ရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ခ်ိန္ဟူ ဂဏန္းေ မြးျမဴေရးကိုလုပ္ကိုင္သူ၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရပါသည္။

  (Southern Metropolis Daily မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top