ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စန္းတံုးမွယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အျမန္ရထား ေျပးဆြဲႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ က်ီနန္မွကူမင္းသို႔တိုက္ရိုက္ (၁၄) နာရီသာစီးရန္လို

从山东到云南年底就要通高铁啦!济南14小时直达昆明

2016-12-21

ရွန္ဟိုင္း-ကူမင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္အျမန္ရထားလမ္းေၾကာင္းသစ္ စတင္ေျပးဆြဲေတာ့မည္ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ (ရထားလက္မွတ္ေပၚရွိ ရထား စီးနင္းရမည့္အခ်ိန္) မွစတင္ကာ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္တင္ရထား ရထားလက္မွတ္ကိုရက္ (၃၀) ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ စန္းတုန္းက်ီနန္မွ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အျမန္ရထား တိုက္ရိုက္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရန္ (၁၄) နာရီခန္႔သာ စီးနင္း ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာမီ ရက္ပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ railway customer service စင္တာမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။

  (www.chinafair.com.cn မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top