တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ "ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း" ျဖစ္သည့္ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းအီလက္ထေရာနစ္ဖန္သားျပင္ျဖင့္ တရား၀င္သတင္းမ်ားျပသ

中国首个“口岸播发端建设项目”—瑞丽口岸大屏正式亮屏

2017-03-26

  ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ အပ္ႏွံထားေသာ "ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း"ျဖစ္သည့္ ေရႊလီ ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းပံုေဖာ္ဖန္သားျပင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီက်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႔တြင္ တရား၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျပသလ်က္ရိွၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ယူနန္ျပည္နယ္ဌာနခြဲမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ေရႊလီဂိတ္စခန္း ပံုေဖာ္ဖန္သားျပင္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳသည့္ ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းသတင္း ထုတ္လႊတ္မႈစီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ ပထ၀ီအေနအထားအားသားခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျပည္ပဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေနၿပီး ျပည္ပသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအ ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေၾကာ္ျငာရာတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑အျဖစ္ ေနရာရယူထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယူနန္ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္း အေရွ႔ဘက္၊ ေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဆယ္ၿမိဳ႔တို႔သည္ ေရေျမခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရိွၿပီး အေနာက္ဘက္တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႔ႏွင့္ျမစ္ျခားထားကာ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အႀကီးဆံုးေသာ ကုန္းလမ္း ဆိပ္ကမ္းဂိတ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အဓိကလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေရႊလီၿမိဳ႔တြင္ (၁)ႏွစ္ခန္႔ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းတစ္ပါးမွာ ေနထိုင္ရၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ဘာသာစကားနားမလည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ရရိွမႈဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာျဖစ္ေနရပါသည္။ ယခုအခါ အီလက္ထေရာနစ္ဖန္သားျပင္ႀကီးေပၚတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ တ႐ုတ္- ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာင္ခ်ိန္ခါ ႐ံုးသြား ခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အဆင္ေျပေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  (တက္ဟုန္းညီၫႊတ္ေရးသတင္းစာတိုက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

Top