ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေၾကာင္း လန္ခ်န္းျမစ္ေရေၾကာင္းလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္သြားကာ တန္၅၀၀ သေဘၤာမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္

国际河流澜沧江提升航道等级 将可常年通行500吨级船舶

2017-08-29

  လန္ခ်န္းျမစ္နယ္နိမိတ္အမွတ္(၂၄၄)မွ လင္ခ်န္းဆိပ္ကမ္းအထိ အဆင့္(၄)ေရေၾကာင္းလမ္းတည္ေဆာက္မႈ စီမံ ကိန္းကို ဧၿပီလ ၂၈ရက္ေန႔က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဤစီမံကိန္းသည္ လန္ခ်န္းျမစ္ ႐ႈပ္စန္းဆိပ္ကမ္းေရဆန္(၂)ကီလိုမီတာေနရာမွစတင္ၿပီး လန္ခ်န္းျမစ္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ျမစ္နယ္နိမိတ္အမွတ္(၂၄၃)အထိျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းအရွည္ (၃၈၇)ကီလိုမီတာခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါ သည္။ စီမံကိန္းစုစု ေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၂.၂၄)ဘီလီယံခန္႔ရိွၿပီး စီမံကိန္းမွာ အဆင့္(၄) ေရေၾကာင္းလမ္းစံခ်ိန္ျဖင့္ တေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာဒီဇိုင္းမွာ တန္(၅၀၀)အဆင့္ ၀မ္းျပားေမာ္ ေတာ္ေရယာဥ္ျဖစ္သည္၊ တန္ခ်ိန္(၅၀၀) အဆင့္ကြန္တိန္နာသေဘၤာ၊ ထိုင္ခံု(၆၀၀)ပါကိုယ္ထည္(၂)ခုတြဲခရီးသြား သေဘၤာ ႏွင့္ ထိုင္ခံု(၄၀၀)ပါ ခရီးသြားသေဘၤာ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းၿပီးစီးပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလင္ခ်န္းမွ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ျမစ္နယ္နိမိတ္အမွတ္(၂၄၄)၏ (၄၁၈)ကီလိုဂရမ္ရိွေရေၾကာင္းလမ္းႀကီးတြင္ တန္ခ်ိန္(၅၀၀)သေဘၤာမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ရည္ရွည္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ မဲေခါင္ျမစ္ဒုတိယေဒသအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈအဆင့္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.newsyn.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top