ယူနန္ျပည္နယ္ ေဆးဝါးကုသမႈအဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလင္းေရာင္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ မ်က္လံုးအတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္

云南医疗队赴缅甸实施“光明行”项目 将完成200例白内障手术

2017-10-05

  ၾသဂုတ္လ၊ ၁၈ ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပေရးရာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ က်န္းမာ ေရး ႏွင့္မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မတီ၏ စီစဥ္မႈေအာက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္းေကာ္မတီႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အမွတ္(၂)ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတို႔မွ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကုသေရးအဖြဲ႔သည္ ကူမင္း ခ်န္ေရႊေလဆိပ္မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ကာ အလင္းေရာင္ ပရဟိတစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  ကုသေရးအဖြဲ႔မွ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂)သိန္းတန္ဖိုးရိွေသာ ကုသေရးဆိုင္ရာစက္ကိရိယာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို သယ္ ေဆာင္လာၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း သီတဂူေရႊျပည္ဟိန္းေဆး႐ံုႀကီးတြင္ မ်က္လံုးအတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ယူနန္ျပည္နယ္ အမွတ္(၂)ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမွ အလင္းေရာင္ ပရဟိတစီမံ ကိန္းတြင္ ပါဝင္ရန္ေစလႊတ္သည့္ ဒုတိယအသုတ္ကုသေရးအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။

  အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မ်က္စိအလင္းေရာင္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသံေယာဇဥ္ေမတၱာတို႔ကို ေပးကမ္းမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္မားေသာ မ်က္စိကုသေရးဌာနကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အလင္းေရာင္စီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆး႐ံုအခ်င္းခ်င္းဖလွယ္မႈႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလင္းေရာင္ကုသေရးအဖဲြ႔၏တာဝန္ရိွသူမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top