တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္စနစ္ အေလးထားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အေျခစိုက္စခန္း အဆက္ မျပတ္ခ်ဲ႕ထြင္ႀကီးမားလာ

德宏:制造业发展带动农业快速崛起

2017-11-02

  ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္စနစ္ အေလးထားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အေျခစိုက္စခန္း အဆက္ မျပတ္ခ်ဲ႕ထြင္ႀကီးမားလာလ်က္ရိွၿပီး ထုတ္လုပ္မႈမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္လာကာ ကုန္သြယ္ေရး ဦးေဆာင္သည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအျဖစ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ပံုစံ ျဖစ္ေပၚ လာလ်က္ရိွေၾကာင္း မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ယူနန္သတင္းကြန္ယက္မွ ယူနန္ျပည္နယ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ(၅)ႏွစ္ တာ၏သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရွိရပါသည္။

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကို ဦးတည္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာ ထုတ္လုပ္ မႈလုပ္ငန္းသည္ မူလ ဘာမွမရိွသည္မွ ယခုအခါ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ အစီးေရ(၁.၅)သိန္းရိွေသာ ပီကင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းသည္ တည္ေဆာက္္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ သစၥာမႏၲလာကုမၸဏီႏွင့္ ေနာက္တြဲယာဥ္အစီးေရ (၁၀၀၀) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္း ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Made in Ruili ေရႊလီထုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွာ အဓိကတင္ပို႔အားစုမ်ားျဖစ္လာခဲ့ကာ ႏွစ္စဥ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အစီးေရ (၈)သိန္း၊ လက္ကိုင္ဖုန္းအလံုးေရ သိန္း(၇၀)၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ (၄)ေသာင္းတင္ပို႔ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  အသားတိုးႏြား၊ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံသည့္ စားေသာက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွၿပီး ေဆးရြက္ႀကီး၊ အခြံမာသီး၊ ေရာ္ဘာ၊ တေဆး၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ႀကံ၊ သၾကားစသည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းတန္ဖိုးမ်ားမွာလည္း အဆက္မျပတ္ျမႇင့္တက္လာခဲ့သည္။ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ေကာ္ဖီ၊ ဆန္၊ အခြံမာသီး၊ လက္ဖက္ေျခာက္စသည့္ မိ႐ိုးဖလယအားသာေသာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမွာ တည္ၿငိမ္စြာ ျမႇင့္တက္လ်က္ ရိွသည္။ Ho Good ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈတြင္ ႏွစ္စဥ္ အသင့္ေဖ်ာ္ေကာ္ဖီတန္ခ်ိန္(၂)ေသာင္း ထုတ္လုပ္မႈလမ္း ေၾကာင္း ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ယူနန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏တစ္ခုတည္းေသာ စြမ္းရည္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္လာ ခဲ့ကာ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၏ ထိပ္သီးလုပ္ငန္း(၁၀)ခု စာရင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top