လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စန္းတံုးမွယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အျမန္ရထား ေျပးဆြဲႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ က်ီနန္မွကူမင္းသို႔တိုက္ရိုက္ (၁၄) နာရီသာစီးရန္လို တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္ ၁မိနစ္လွ်င္ (၆) ေကာင္ႏွင့္အထက္ခ်ည္ႏိုင္ေသာ ဂဏန္းႀကိဳးခ်ည္ဆရာ၏ တစ္လ၀င္ေငြ ယြမ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္းႏွင့္အထက္ရရွိႏိုင္ အမႈိက္မွလွ်ပ္စစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံနန္ဟိုင္စတိုင္သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စံနမူနာျဖစ္လာ ယူနန္က်င္းဟုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အသားမ်ိဳးစံုတင္သြင္းမႈဂိတ္စခန္းျဖစ္လာေတာ့မည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီခၽြမ္းျပည္နယ္မွ လာမည့္ႏွစ္တြင္ "ျမန္မာ့အမဲသား" စားႏိုင္ဖြယ္ရိွ "ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား ျပည္၀င္ျပည္ထြက္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္း(မူၾကမ္း)" အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းဆို အာလူးသည္ တ႐ုတ္္ႏိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ အဓိကစားကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ တြင္ ကူမင္း၌ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားေျပးဆြဲခုတ္ေမာင္းမည္ Gionee တ႐ုတ္ဖုန္းကုမၸဏီမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မည္ Toyota သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Lexus ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရေပါင္း(၁.၄)သိန္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအာလူးသုေတသနျပဳသိပၸံနည္းပညာဌာန တည္ေဆာက္သြားမည္ ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရည္အေသြးပူးေပါင္းျမႇင့္တင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို တရား၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္တာယာမ်ား ကမ႓ာ့အဆင့္ျမင့္တာယာအျဖစ္ေရာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္အမွတ္ျဖစ္လာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပဲတီစိမ္းထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ရန္ခက္ခဲေန အြန္လိုင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္လုပ္ငန္း ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေရာင္းအားက်ဆင္းေန
Top