လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယူနန္ျပည္နယ္ ေဆးဝါးကုသမႈအဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလင္းေရာင္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ မ်က္လံုးအတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေရႊလီၿမိဳ႕အစိုးရမွ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈအေပၚ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ မည္သည့္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသနည္း China Pacific Property Insurance Co.,Ltd တက္ဟုန္းရံုးခြဲမွ ျမန္မာကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ကာလတိုအာမခံလုပ္ငန္း စတင္ ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ယခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္း(၁၀)ခုအတည္ျပဳ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄၄ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ လ်ာထား ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အခ်ိဳဆံုးႀကံအမ်ိဳးအစားကုိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ ခ်က္တရုတ္ 'Green Card' အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းက မည္သို႔ေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိလာသနည္း မ်ားရွိလာသနည္း ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေၾကာင္း လန္ခ်န္းျမစ္ေရေၾကာင္းလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္သြားကာ တန္၅၀၀ သေဘၤာမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအိုသံုးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႔ ရွိ ATM ေငြထုတ္စက္မ်ားတြင္ "Face Scan ေငြထုတ္ျခင္း"နည္းစနစ္ စတင္အသံုးျပဳ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈမူ၀ါဒသစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ "ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း" ျဖစ္သည့္ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းအီလက္ထေရာနစ္ဖန္သားျပင္ျဖင့္ တရား၀င္သတင္းမ်ားျပသ တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအိုသံုးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စားနပ္ရိကၡာအြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္ျမင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္
Top