လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယူနန္ျပည္နယ္မွထုတ္လုပ္ေသာ စပ်စ္ဝုိင္(၁၇၀၀၀) ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ ယူနန္ျပည္နယ္ထုတ္ Nestle ေကာ္ဖီကို ႏိုင္ငံေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္သို႔ေရာင္းခ်ေန ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ား ဒန္႔သလြန္စိုက္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြားလာေတာ့မည္ ေရႊလီသံပုရာသီးကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေထာက္ခံခ်က္မပါရွိဘဲ သစ္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈေတြ႔ရွိပါက သိမ္းယူမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး၏ ၃၀ % ေအာက္္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ အသစ္တီထြင္လိုက္ေသာ စက္ယႏၲရား(၅) မ်ိဳးက ႏွမ္းမ်ား လိႈင္လိႈ္င္အထြက္တိုးေစမည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ငွက္ေပ်ာသီးကုန္ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းလ်င္ျမန္ ျပန္လည္မက်ဆင္းႏိုင္ တိရစၧာန္ကုသေရးေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္းကာလ (၂၀၁၆-၂၀၂၀ခုႏွစ္) တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယြမ္ေငြ (၁၀) ဘီလီယံအဆင့္ရွိ စားနပ္ရိကၡာလုပ္ငန္းတည္ေထာင္မည္ တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္မ်ား ေမာ္ရိုကိုလက္ဖက္ေစ်းကြက္တြင္ ၉၅ % ရယူထား တ႐ုတ္ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒ၀ါလီအႏၲရာယ္ႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳေနရ နာမည္ႀကီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Ferrero ၏ Kinderေခ်ာကလက္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ ခ်ီလီေထာပတ္သီးရာသီသစ္တြင္ တန္္ခ်ိန္ (၂) သိန္းေက်ာ္ထြက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ကို မ်က္စပစ္ေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပထမႏွစ္၀က္ေရနံစိမ္းတင္သြင္းမႈပမာဏစံခ်ိန္တင္ျမႇင့္တက္ေန ေရႊလီစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္
Top