လႈပ္ရွားမႈမ်ား စားေသာက္ဖြယ္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းေစ်းကြက္ လြန္စြာ ျဖစ္ထြန္း ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္ေန တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဥေရာပရွိ ကုမၸဏီ ၁၆၄ ခု ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ရွယ္ယာ၀င္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ဂ်ာမဏီႏို္င္ငံသည္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ မိခင္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေစ်းကြက္ ေရာင္းအားေကာင္းေန ယြမ္ေငြ ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္္တန္ စပ်စ္ခိုင္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ေရႊေစ်းႏႈန္း ဒုတိယ ႏွစ္၀က္တြင္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မီးရထားေခတ္သို႔ ၀င္ေရာက္ေတာ့မည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေႏြဦးလက္ဖက္ထုတ္လုပ္မႈပံုမွန္တိုးတက္ေန ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တန္ဖိုး ယြမ္ေငြ (၁၀၀)ဘီလီယံ စံခ်ိန္ခ်ိဳး ပန္းမန္ထုတ္ကုန္တိုးတက္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈၿမိဳ႔႕အျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႔ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ဖက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ မိုေပါင္း၆၀၀၀ဧရိယာအက်ယ္တြင္ ခ်ဴကဗၺလာသီးမ်ား အဆင့္ျမင့္သစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ထိန္ခ်ံဳး-လံုခၽြမ္း အျမန္လမ္းမတည္ေဆာက္မႈ မၾကာမီစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ယူနန္ျမန္မာကုန္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျမပဲေစ်းကြက္၏ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ား အာကာသေရႊဖ႐ံုသီး စီခြ်န္းျပည္နယ္ထ်န္းခြ်န္ခ႐ိုင္သို႕ေရာက္ရွိ အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ထိရွိႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ ကုန္မာပစၥည္းျပပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည္ ကမၻာ့မိုဘိုင္းဖုန္းထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးစက္႐ံု ၁၂ ခု တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စက္႐ံုမ်ား ထက္၀က္ေက်ာ္ပါ၀င္
Top