လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏို၀င္ဘာ ၃၀ တြင္ ကူမင္း၌ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားေျပးဆြဲခုတ္ေမာင္းမည္ Gionee တ႐ုတ္ဖုန္းကုမၸဏီမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မည္ Toyota သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Lexus ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရေပါင္း(၁.၄)သိန္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးအာလူးသုေတသနျပဳသိပၸံနည္းပညာဌာန တည္ေဆာက္သြားမည္ ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအရည္အေသြးပူးေပါင္းျမႇင့္တင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို တရား၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္တာယာမ်ား ကမ႓ာ့အဆင့္ျမင့္တာယာအျဖစ္ေရာက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္အမွတ္ျဖစ္လာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပဲတီစိမ္းထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ရန္ခက္ခဲေန အြန္လိုင္းေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္လုပ္ငန္း ေလးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေရာင္းအားက်ဆင္းေန ယူနန္ျပည္နယ္မွထုတ္လုပ္ေသာ စပ်စ္ဝုိင္(၁၇၀၀၀) ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ ယူနန္ျပည္နယ္ထုတ္ Nestle ေကာ္ဖီကို ႏိုင္ငံေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္သို႔ေရာင္းခ်ေန ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ား ဒန္႔သလြန္စိုက္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြားလာေတာ့မည္ ေရႊလီသံပုရာသီးကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေထာက္ခံခ်က္မပါရွိဘဲ သစ္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈေတြ႔ရွိပါက သိမ္းယူမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး၏ ၃၀ % ေအာက္္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ အသစ္တီထြင္လိုက္ေသာ စက္ယႏၲရား(၅) မ်ိဳးက ႏွမ္းမ်ား လိႈင္လိႈ္င္အထြက္တိုးေစမည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ငွက္ေပ်ာသီးကုန္ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းလ်င္ျမန္ ျပန္လည္မက်ဆင္းႏိုင္
Top