လႈပ္ရွားမႈမ်ား တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္မည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သံမဏိသံုးစြဲမႈပမာဏ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်ဆင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ပြား စီးပြားေရး ဆံုး႐ႈံးမႈ ယြမ္ေငြ (၁.၉၂ )ဘီလီယံ ျဖစ္ေပၚခဲ့ McDonald’s မက္ေဒၚနယ္၏ တရုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တရုတ္ကုမၸဏီႏွစ္ခု သစ္သီးမ်ားကို ဤကဲ့သို႕ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ လွည့္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ ေရနံစိမ္း၀ယ္လိုအား အျပည့္ရွိေနသည့္ ေဆာ္ဒီက အေမရိကန္ ႏွင့္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တပတ္ရစ္ကား ကန္႕သတ္ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႕ ႐ုတ္သိမ္း၂၀၂၀ခုနစ္တြင္ ေစ်းကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏ ၁၅၀၀၀ဘီလီယံ ထိေရာက္ရွိႏိုင္ Nano နည္းပညာအသစ္ထုပ္ပိုးဗူးခြံမ်ား သရက္သီးအေရာင္းသက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ေဆးကုသမႈနည္းပညာဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း သံုးဆတိုးလာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသံုးစရိတ္ GDP ၏၁၆%ရွိ ေဒသအသီးသီးရွိ အျမန္လမ္းမျဖတ္သန္းခမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ သိသာစြာ ႀကီးထြားလာ က်န္းမာေရးအစားအေသာက္ေစ်းကြက္မ်ား ေရပန္းစားေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ရန္ လမ္းၫႊန္သြားမည္ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုးအေပါ့ပါးဆံုး 3D Printed Motorcycle တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲေတာင္ေပၚလက္ဖက္မ်ား ေတာင္အာရွေဒသမ်ားသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိ အာရွတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုး ေျမေအာက္ေရျပန္လည္သန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္မည
Top