လႈပ္ရွားမႈမ်ား တိရစၧာန္ကုသေရးေဆးဝါးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ား ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္းကာလ (၂၀၁၆-၂၀၂၀ခုႏွစ္) တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယြမ္ေငြ (၁၀) ဘီလီယံအဆင့္ရွိ စားနပ္ရိကၡာလုပ္ငန္းတည္ေထာင္မည္ တရုတ္လက္ဖက္ေျခာက္မ်ား ေမာ္ရိုကိုလက္ဖက္ေစ်းကြက္တြင္ ၉၅ % ရယူထား တ႐ုတ္ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒ၀ါလီအႏၲရာယ္ႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳေနရ နာမည္ႀကီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Ferrero ၏ Kinderေခ်ာကလက္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ ခ်ီလီေထာပတ္သီးရာသီသစ္တြင္ တန္္ခ်ိန္ (၂) သိန္းေက်ာ္ထြက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ကို မ်က္စပစ္ေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပထမႏွစ္၀က္ေရနံစိမ္းတင္သြင္းမႈပမာဏစံခ်ိန္တင္ျမႇင့္တက္ေန ေရႊလီစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးသြားမည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက (၁၃)ႏွစ္ကာလအတြင္း ေျပာင္းဖူးစိုက္ဧက ပထမဆံုးအႀကိမ္ေလ်ာ့ခ် ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသစ္သီးကုန္သြယ္မႈတြင္ တင္ပို႔မႈျမင့္တက္ေနၿပီး တင္သြင္းမႈက်ဆင္းေန လာအိုႏိုင္ငံ၌ ယူနန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အာရွတိုက္အႀကီးဆံုးေကာ္ဖီအေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္မည္ ပထမအႀကိမ္ လင္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကုန္စည္ျပပြဲကို စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ေျမပဲေစ်းႏႈန္း ေစ်းကြက္ေအးေန တရုတ္လမုန္႔ပဲြေတာ္မတိုင္မီအထိ ေစ်းက်ဆင္းအံုးေနမည္ တရုတ္ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဘယ္ေၾကာင့္ မေလ်ာ့နည္းရသနည္း
Top