ပုစဥ္းရင္ကြဲေမြးျမဴေရးအလားအလာ

知了猴的养殖前景

2018-05-29

  ပုစဥ္းရင္ကြဲမွာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္၊ အာဟာရဓာတ္ေပါႂကြယ္ဝကာ သဘာဝ အႏၲရာယ္ကင္း အစိမ္း ေရာင္အစားအစာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္္တိုင္းရင္းေဆးဝါးေကာင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

  ပုစဥ္းရင္ကြဲ အဂၤါမစံုေသးေသာပိုးေကာင္ကာလတြင္ အရသာေကာင္းမြန္ေမႊးႀကိဳင္ၿပီး အပူက်တက္နာသက္သာ ေစႏိုင္ေသာဂုဏ္သတၱိမ်ားရိွပါသည္။ အဂၤါမစံုေသးေသာပုစဥ္းရင္ကြဲပုိးေကာင္မ်ားမွာ အာဟာရႂကြယ္ဝၿပီး အရသာ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခတ္စားလာေသာ အရသာေကာင္းမြန္သည့္ အစားအစာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္အာဟာရေကာလိပ္၏ သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္အရ (၁၀၀)ဂရမ္ အဂၤါမစံုေသးေသာ ပု စဥ္းရင္ကြဲပိုးေကာင္မ်ားထဲတြင္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္(၇၂)ဂရမ္၊ အဆီဓာတ္(၁၅)ဂရမ္၊ ျပာမႈန္ဓာတ္(၁.၈)ဂရမ္ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကယ္ဆီယမ္၊ ေဖာ့စေဖာရက္၊ သံဓာတ္၊ ဗီတာမင္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ျဒပ္စင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

  ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ပုစဥ္းရင္ကြဲေရာင္းေစ်းမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၃၆)ယြမ္ရိွၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ ေငြ(၅၄-၆၄)ယြမ္အထိေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တက္သြားရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကီလို တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၆၀-၇၆)ယြမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၈၀)အထိ ဆက္လက္ျမႇင့္တက္လာလ်က္ရိွကာ လက္ရိွတစ္ကီလုိေရာင္းေစ်းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၁၂၀)ယြမ္ခန္႔ရိွပါသည္။ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း ပုစဥ္းရင္ကြဲေစ်းႏႈန္းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၅၀)ခန္႔ျမႇင့္တက္သြားခဲ့ရာ (၅)ႏွစ္အ တြင္း ေစ်းႏႈန္းမွာတစ္ဆခန္႔တိုးျမႇင့္သြားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုစဥ္းရင္ကြဲေမြးျမဴေရးအလားအလာ အလြန္ေကာင္း မြန္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.cnhnb.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top