ယူနန္မွစကၤာပူသို႔ sea-rail intermodal transport ရထားစတင္ခုတ္ေမာင္း ေဒသထြက္ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔ လြယ္ကူစြာ တင္ပို႔ႏုိင

云南至新加坡铁海联运班列首发 本土化肥咖啡豆便捷出海

2018-06-09

  မၾကာေသးမီရက္မ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူူနန္ေဒသထြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ပါ႐ွိေသာ ကြန္တိန္နာ ရထားတြဲ ၅၀သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ကူမင္း အန္နင္ၿမိဳ႕ ေထာက္ဟြာရြာ ဘူတာမွ စတင္ထြက္ခြာကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ခ်င္းက်ိဳး Railway Statio

  n ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စကၤာပူမွတစ္ဆင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ေန႔ထဲမွာပင္ ခ်င္းက်ိဳးRailway Station မွယူနန္သို႔ တ႐ုတ္စကၤာပူေတာင္ပိုင္းခ်ိတ္ဆက္္လမ္းေၾကာင္း၏ (Qinzhougang- ကူမင္း) ရထားကို စတင္ ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ပဲ၊ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ခဲစသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ယူနန္ သို႔ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္စကၤာပူ ေတာင္ပိုင္းဆက္သြယ္လမ္းေၾကာင္းရထား ပထမဆုံး အၾကိမ္ ေျပးဆြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

  တ႐ုတ္စကၤာပူ ေတာင္ပိုင္းဆက္သြယ္လမ္းေၾကာင္း (ကူမင္း- Qingzhougang)ရထားကို သံလမ္းကြန္တိန္နာ ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသုံးကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားကာ နဂိုကြန္တိန္နာအတုိင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ထြက္ခြာ ေသာ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ယခင္က ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပို႔ကုန္မ်ား သည္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကြန္တိန္နာ လဲလွယ္ ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကြန္တိန္နာမသုံးဘဲ သေဘၤာေပၚသို႔တုိက္႐ိုက္တင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္း လဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္မႈနည္းလမ္းအသစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ ခဲ့ၿပီး One- stop direct ပုံစံကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ ကြန္တိန္နာမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးစနစ္ အားသာ ခ်က္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆုံး႐ႈံးေလလြင့္မႈလုံးဝမရိွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.kunming.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top