၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္သီးတင္ပို႔မႈပမာဏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပထမေနရာတြင္တည္ရိွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ယြမ္ေငြ (၆၀)ဘီလီယံခန္႔ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္

2017年云南水果出口额居全国首位 力争2020年产值达600亿元

2018-07-17

  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သစ္သီးဝလံတင္ပို႔မႈပမာဏတန္ခ်ိန္ (၃.၅၄၄)သန္းရွိၿပီး ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၄.၈၉)ဘီလီယံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏သစ္သီးထုတ္ကုန္ ႏွင့္အျခား ထုတ္ကုန္ တင္ပုိ႔မႈ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ(၁.၆၁)ဘီလီယံရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး တင္ပုိ႔မႈ၏ ၃၃% ရိွကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ပထမေနရာ ရရွိယူထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၂၀၂၀ ခု ႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အရည္အေသြးျမင့္ သစ္သီး ဝလံ စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ မိုေပါင္း(၈၅)သိန္းအထိတိုးခ်ဲ႕ကာ စုစုေပါင္းပမာဏတန္ခ်ိန္ (၉)သန္းခန္႔ထြက္ရွိရန္ႏွင့္ ဘက္ စုံ အထြက္ႏႈန္းတန္ဖိုး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၆၀ဘီလီယံအထိ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ သိရပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေန႔ညအပူခ်ိန္ ေျပာင္းလဲ ကြာဟမႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည့္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားေသာရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ သစ္သီးဝလံမ်ား သည္ တစ္မူထူးျခားေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ အားသာ ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း၊ သစ္သီးမ်ားမွာ အေရာင္ေတာက္ပျခင္း၊အသားႏုျခင္း၊ အရည္ရြမ္းျခင္း၊ အရသာ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဗီတာမင္စီပါဝင္မႈျမင့္ျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားပါရိွေၾကာင္း၊ လက္ရိွ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ မိုေပါင္း(၅)သိန္းေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ သစ္သီးမ်ားမွာ ငွက္ေပ်ာ၊ လိေမၼာ္ခ်ိဳ၊ သစ္ေတာ္၊ သရက္၊ ပန္းသီး၊ မက္မြန္၊ စပ်စ္ စသည့္သစ္သီးမ်ား တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေလခ်ဴ၊ သရက္၊ တ႐ုတ္ႏွင္းသီး၊ ႏွင္းသီး(လုံဂင္သီး)၊ သလဲ၊ ေဘဘာရီသီး၊ သေဘၤာ၊ နာနတ္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ဘလူးဘယ္ရီ၊ ခ်ယ္ရီ၊ ကီဝီႏွင့္ ေထာပတ္စသည့္ သစ္ သီးဝလံအမ်ိဳးအစား (၃၀) ေက်ာ္ကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန တာဝန္ရိွသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။

  www.kunming.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top