တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြမ္ရီွးတြင္ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္၀ေသာ ဆန္ေစ်းမွာ ၀က္သားေစ်းႏွင့္ညီမွ်ေန

中国广西农业结出硕果 物以“硒”为贵大米卖出猪肉价

2016-11-16

  ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေသာဆန္၊ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္၀ေသာေျမပဲ၊ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝ ေသာလက္ဖက္ေျခာက္၊ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေသာၾကက္သားစသည့္ ဆီလီနီယမ္ ဓာတ္ျပည့္၀ မ်ားျပားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ယခုတစ္ေလာပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း၌ ေရပန္းစား လ်က္ရိွပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္ရွီးၿမိဳ႔ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ျခင္း သည္ ၿပီးခဲ့သည္(၂) ႏွစ္၊ (၃)ႏွစ္ခန္႔က ကိစၥျဖစ္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာအေျဖလႊာကိုလည္း တင္ျပ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြမ္ရွီးစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေကာလိပ္၏ပထမအသုတ္ကြမ္ရွီးအကယ္ဒမီ သိပၸံရံုးခန္း (ေျမဆီလႊာအရင္းအျမစ္က႑)ကို စင္ျမင့္အျဖစ္ထားရိွကာ က်န္းမာေရးအထူးျပဳလက္ ေတြ႔စမ္းသပ္ေရးစခန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အထူးျပဳလက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ေရး စခန္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရစပါး၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ စားသံုးႏိုင္ေသာမိႈ၊ ေျမပဲ စသည့္လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈအေရအတြက္ႏွင့္စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ကာ ဆီလီနီ ယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမဆီလႊာအတြင္းရိွ ဆီလီနီယမ္ ဓာတ္မ်ားကို "အိပ္စက္ေနျခင္း"မွ "ႏိုးထတက္ႂကြ" လာေစရန္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ ကုန္စမ္းသပ္ထုပ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေသာ ဆန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာမွ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေသာ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္ရွီးၿမိဳ႔လယ္ယာထြက္ကုန္ဘက္ေပါင္းစံုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ နည္းပညာ အေထာက္ အပံ့မ်ားပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ နန္ နင္ၿမိဳ႔၏ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဆန္စပါးရနံ႔မ်ား သင္းပ်ံ႔ လ်က္ရိွပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနန္နင္ၿမိဳ႔ လံုအမ္းရန္႔က်မ္းၿမိဳ႔နယ္ ခ်န္းလံု စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၏ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္ဝေသာ စပါးစိုက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေရႊ၀ါ ေရာင္ရိွေသာ စပါးပင္မ်ားမွာလည္း ေလယူရာသိမ္း ယိမ္းႏြဲ႔လ်က္ရိွပါသည္။ ဤေရသြင္း လယ္မွ ထြက္ရိွေသာ ဆန္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပားမွ ႀကိဳတင္မွာယူလ်က္ရိွကာ လက္လီေစ်း ႏႈန္းမွာ တစ္ကီလိုဂရမ္တြင္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၃၀)ခန္႔ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရိွၿပီး ယခုလက္ရိွ ၀က္သား ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ညီမွ်ေၾကာင္း ထိုကုမၸဏီ၏အေျခစိုက္စခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ ပါသည္။

  (နန္နင္သတင္းကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top