ျမန္ျမန္မာ့ဖရဲသီးေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ျမႇင့္တက္ ရာသီသီခ်ိန္တြင္ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္(၇၀)အထိ ျမႇင့္တက္သြားႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္း

“缅甸瓜”价格止跌回升,本季西瓜、香瓜出口中国预增至70万吨

2017-08-29

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေန႔စဥ္ ဖရဲသီးတန္ခ်ိန္(၃၄၀၀)ေက်ာ္၊ သခြားေမႊး တန္ခ်ိန္(၅၀၀)ေက်ာ္ တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သခြားေမႊးတင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း မတ္လတြင္ ဆက္လက္တိုးျမႇင့္သြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလမွေနာက္ႏွစ္ဇန္န၀ါရီလကာလသည္ ဖရဲသီးႏွင့္သခြားေမႊးမ်ား တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၌ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးေသာကာလျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ တ႐ုတ္ေစ်း ကြက္မွ ျမန္မာ့ဖရဲသီး လုိအပ္ခ်က္အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ဖရဲသီးေစ်းႏႈန္းမွာ (၁)ဆခန္႔ ျမႇင့္တက္ သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအေစာပိုင္းမွ စ တင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖရဲသီးေရာင္းခ်မႈေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ အနည္းငယ္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းအပိုင္းတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ဦးႏိုင္၀င္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ေဖေဖာ္၀ါရီလပိုင္းအတြင္းမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရိွ ေဒသအမ်ားစု၏ ရာသီဥတုအပူခ်ိန္က်ဆင္းခဲ့ကာ ဖရဲသီး လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္နန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းရိွ ဗီယက္နမ္၊ လာအို စသည့္ ေဒသမ်ားမွ ဖရဲသီးမ်ားမွာလည္း ေစ်းကြက္တြင္းသို႔ အဆက္မျပတ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဖရဲသီး ေစ်းႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ႏွစ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွၾကည့္ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးၿပီးဆံုးၿပီး ေနာက္ ျမန္မာ့ဖရဲေစ်းႏႈန္းမွာ ေခတၱက်ဆင္းခဲ့မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီ ျပန္လည္ျမႇင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ဖရဲသီးမ်ား ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္း စတင္ျမႇင့္တက္လာလ်က္ရိွၿပီး ယခုလက္ရိွ ဖရဲသီး ေရာင္းေစ်းမွာ တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၃၂၀၀)ခန္႔ရိွကာ သခြားေမႊးေရာင္းေစ်းမွာမူ တစ္တန္လွ်င္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(၇၀၀၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top