ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္က်ားသီးအေခ်ာကိုင္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာ

云南核桃精深加工增产值强产业

2017-12-24

  Facial Mask၊ ဆံပင္ဆိုးေဆး၊ ဓာတ္ခ်က္မီးေသြး၊ က်န္းမာေရးလက္ဖက္ေျခာက္စသည့္တို႔ကို ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၉ ရက္ ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပပြဲစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ သစ္က်ားသီးျပပြဲတြင္ သစ္က်ားသီးမွထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ိဳးစံုကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရပါသည္။ အေခ်ာကိုင္ထုတ္ လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ခြံမာသီး၏အျပင္ပံုသ႑ာန္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေစသည့္အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ကိုလည္း ပိုမို ရွည္လ်ားေစၿပီး ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးကိုတိုးျမႇင့္ေစေသာေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္က်ားသီးထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအတြက္ ဝင္ေငြအလားအလာသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အရည္ႀကိတ္စို

  က္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ဓာတုျဖည့္စြက္ပစၥည္းကင္းမဲ့သည့္ သစ္က်ားႏို႔ရည္၊ Lion’s Mane Mushroom သစ္က်ားႏို႔ရည္စသည့္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုကုမၸဏီဥကၠဌ က်ိဳးဖုန္းမွ လက္ရိွတြင္ ကုမၸဏီမွ သစ္က်ားသီးျဖင့္အခ်ဥ္ေဖာက္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏြားႏို႔မပါေသာ ႏို႔ခ်ဥ္ထုတ္လုပ္ရန္ တီထြင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  သစ္က်ားႏို႔ရည္အျပင္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္လည္း သစ္က်ားသီးဆီ၊ သစ္က်ားဂ်င္းသၾကားလက္ဖက္ရည္၊ သစ္က်ားပ႐ို တိန္းမႈန္႔၊ သစ္က်ားယိုစသည့္ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ယူေဆာင္လာပါသည္။ ယခင္စြန္႔ပစ္ေလ့ရိွေသာ သစ္က်ားသီးခြံမွာ လည္း ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဓာတ္ခ်က္မီးေသြးအျဖစ္ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ သစ္က်ား သီး အေပၚယံအခြံလႊာမွာလည္း ဆံပင္ဆိုးေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွပါသည္။ သစ္က်ား သီး၏ အေစ့ျခားေပးထားေသာ အလႊာပါးေလးမွာလည္း က်န္းမာေရးအရက္၊ က်န္းမာေရးလက္ဖက္ေျခာက္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ေလ့ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ ငန္းမ်ားမွာ သစ္က်ားသီးျဖင့္ Facial Mask မ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top