အာလီဘာဘာမွ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းျဖင့္ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ အျမန္ေခ်ာပို႔မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့

阿里巴巴实现无人机跨海送快递

2018-01-04

  ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အာလီဘာဘာကုမၸဏီလက္ေအာက္ရိွ Cai Niao Network ႏွင့္ ေက်းလက္ Taobao တို႔မွ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအခ်ိန္ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္းအဖြဲ႔မွ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္အျမန္ေခ်ာပို႔မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေအာက္တိုဘာလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္း(၃)စင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ဖူထ်န္ၿမိဳ႕ စန္း ထင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ပ်ံသန္းၿပီး ေလအဆင့္(၆-၇)ဆင့္ကို ခုခံကာ (၉)မိနစ္ခန္႔အသံုးျပဳကာ ပင္လယ္အကြာအေဝး(၅)ကီ လိုမီတာခန္႔ပ်ံသန္းၿပီး စုစုေပါင္းအေလးခ်ိန္(၁၂)ကီလိုဂရမ္ရိွေသာ ပင္မွည့္သီး(၆)ေသတၱာအား တစ္ဖက္ကမ္းရိွ ေမ က်ံဳးကၽြန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top