စီးပြားေရးရာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေပးေငြယူ ကာလတူထက္ ၁၇.၃% ျမႇင့္တက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္သီးတင္ပို႔မႈပမာဏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပထမေနရာတြင္တည္ရိွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး ယြမ္ေငြ (၆၀)ဘီလီယံခန္႔ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈဝန္ေဆာင္မႈစင္ျမင့္ တည္ေထာင္သြားမည္ မိႈေမႊးေျခာက္ႏွင့္ ႂကြက္နားရြက္မႈိေျခာက္မ်ား The Belt and Road စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၌ လူႀကိဳက္မ်ားလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေမာင္းသူမဲ့တစ္လုိင္းေျပးရထား ပထမအၾကိမ္ တင္ပို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းမွာယူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအရည္အေသြးျမင့္ ပ်ားထုတ္ကုန္နည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမဟာမိတ္အဖြဲ႕တည္ေထာင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ပ်ားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္သြားမည္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြအား ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲကာ ျပည္ပေငြေၾကး ဝယ္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ ယူနန္မွစကၤာပူသို႔ sea-rail intermodal transport ရထားစတင္ခုတ္ေမာင္း ေဒသထြက္ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔ လြယ္ကူစြာ တင္ပို႔ႏုိင စင္ကာပူေစ်းကြက္တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာဒူးရင္းသီးအလွကုန္မ်ားေရာင္းခ် ပုစဥ္းရင္ကြဲေမြးျမဴေရးအလားအလာ သၾကားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ျမန္မာ့ဂဏန္း/ငါးအ႐ွင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္္ ဝမ္တင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျဖန္႕ျဖဴးပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ် Morel မိႈအမ်ိဳးအစား မန္စီတြင္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈေအာင္ျမင္ ဝယ္ေဈး ၁ကီလို ယြမ္ေငြ ၁၆၀ခန္႔႐ွိေန ဗီယက္နမ္ ဒူးရင္း၊ ထိုင္းေထာပတ္သီးမ်ား လံုးဝမတင္သြင္းခဲ့
Top