စီးပြားေရးရာ (၁၄) မိုခန္႔ရွိေသာ လယ္ကြက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ၾကာပင္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဝင္ေငြ ယြမ္(၆) သိန္းခန္႔ရရွိႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြမ္ရီွးတြင္ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္၀ေသာ ဆန္ေစ်းမွာ ၀က္သားေစ်းႏွင့္ညီမွ်ေန တ႐ုတ္ေရစပါးမ်ိဳးစပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေအာင္ျမင္ ေျမျပန္႔တြင္ ဂ်င္စင္းစိုက္ႏိုင္ေတာ့မည့္ ဂ်င္စင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းသစ္မ်ား ကိုကာကိုလာကုမၸဏီမွ ေကာ္ဖီေအးေစ်းကြက္သစ္ထူေထာင္ရန္စီစဥ္ေန ယူနန္ျပည္နယ္လံုလင္ခရိုင္၏ ဟြမ္လံုယြိေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ယြမ္ေငြ(၁.၃) ဘီလီယံ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ တရုတ္ကုန္ၾကမ္းႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္မယ္လမင္းဓာတ္မပါဝင္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကူမင္းေစ်းကြက္ရွိ သစ္ခြကိုင္းေျခာက္ တရုတ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့က် ေလးႏွစ္အတြင္း ၄၀ % က်ဆင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စားေသာက္ကုန္ တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ တရုတ္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားေန တရုတ္ႏိုင္ငံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္ေန နာမည္ႀကီးကုန္အမွတ္တံဆိပ္ Adidas ၊ Nike ေဂါက္သီးေစ်းကြက္ အေျခအေနမေကာင္း တရုတ္ကြမ္ရွီးတြင္ အခြံမာသီးေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနွ တ႐ုတ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အခြံမာသီးမ်ား အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ ပိုမိုတင္းၾကပ္လာ ႏွစ္(၃၀)အတြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ရိွ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ
Top