စီးပြားေရးရာ မိေခ်ာင္းေမြးျမဴေရးေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာ ေရေမွ်ာ့ေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာေစသည့္လမ္းေၾကာင္း Addidas ၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္႐ံုမွ စက္႐ုပ္ျပဳလုပ္ေသာ ဖိနပ္မ်ား လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္တင္မည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပထမဦးဆံုးနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ျမန္မာစကားေျပာသင္တန္းကို တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ဖြင့္လွစ္ ရွင္းက်န္းျပည္နယ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ၀ါဂြမ္း ကြန္တိန္နာသီးသန္႔တြဲ ရထားေျပးဆြဲ က်န္းဖုန္း-ဗန္းေမာ္အေဝးေျပးလမ္းတည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးပါက က်န္းဖုန္းဂိတ္စခန္းမွ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမင့္လာႏိုင္ ယခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအစားထိုး အစားအစာေစ်းကြက္ ယြမ္ေငြ(၁၀) ဘီလီယံ ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း တရုတ္အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ားစုစည္းျခင္း က ျပည္သူမ်ား ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ကာ အရူးအမူး သြားေရာက္ ၀ယ္ယူရန္မလိုေတာ တရုတ္သစ္သီးေစ်းႏႈန္းမ်ား ဧၿပီလတြင္ ဆက္တိုက္ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေန တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ၀မ္တင္း၌ စီမံကိန္းႀကီး(၃)ခုကို ယြမ္ေငြ သန္း၆၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ႏိုင္ငံတကာကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း အေကာက္ခြန္ဂိတ္ျဖတ္သန္းမႈ လြယ္ကူရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း အြန္လိုင္းလက္ဖက္ေျခာက္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ယြမ္ေငြ(၁.၃)ဘီလီယံရရိွ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဒုတိယအဆင့္ ရပ္တည္ ခ်ဥ္ေစာ္ခါးသီး ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေန ေရႊလီၿမိဳ႕ႏွင့္ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕တို႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လက္ဖက္ျဖင့္ သားေရတုတစ္မ်ိဳး ဖန္တီးျပဳလုပ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျပာင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္း ဂ်ံဳေစ်းႏႈန္းသည္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ 'အသက္ကယ္ရာျမက္ပင္' ျဖစ္
Top