စီးပြားေရးရာ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္စရစ္တင္ပို႔မႈေၾကာင့္္ ဝင္ေငြမ်ားတိုးပြားေန ေရစပါးႏွင့္ ငါးေျမြထိုး ေပါင္းစပ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရိွႏိုင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏို႔စိမ္းေစ်းကြက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ တစ္ကီလို (၄)ယြမ္ခန္႔အထိျမႇင့္တက္ေန ေဆာင္းရာသီသို႔ေရာက္ရိွလာေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိတ္သားေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တက္ (၁၄) မိုခန္႔ရွိေသာ လယ္ကြက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ၾကာပင္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ဝင္ေငြ ယြမ္(၆) သိန္းခန္႔ရရွိႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကြမ္ရီွးတြင္ ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ျပည့္၀ေသာ ဆန္ေစ်းမွာ ၀က္သားေစ်းႏွင့္ညီမွ်ေန တ႐ုတ္ေရစပါးမ်ိဳးစပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေအာင္ျမင္ ေျမျပန္႔တြင္ ဂ်င္စင္းစိုက္ႏိုင္ေတာ့မည့္ ဂ်င္စင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းသစ္မ်ား ကိုကာကိုလာကုမၸဏီမွ ေကာ္ဖီေအးေစ်းကြက္သစ္ထူေထာင္ရန္စီစဥ္ေန ယူနန္ျပည္နယ္လံုလင္ခရိုင္၏ ဟြမ္လံုယြိေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ယြမ္ေငြ(၁.၃) ဘီလီယံ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ တရုတ္ကုန္ၾကမ္းႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္မယ္လမင္းဓာတ္မပါဝင္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကူမင္းေစ်းကြက္ရွိ သစ္ခြကိုင္းေျခာက္ တရုတ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့က် ေလးႏွစ္အတြင္း ၄၀ % က်ဆင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စားေသာက္ကုန္ တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ တရုတ္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားေန
Top