စီးပြားေရးရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္ေန နာမည္ႀကီးကုန္အမွတ္တံဆိပ္ Adidas ၊ Nike ေဂါက္သီးေစ်းကြက္ အေျခအေနမေကာင္း တရုတ္ကြမ္ရွီးတြင္ အခြံမာသီးေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနွ တ႐ုတ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အခြံမာသီးမ်ား အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ ပိုမိုတင္းၾကပ္လာ ႏွစ္(၃၀)အတြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ရိွ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္စြာ လုပ္ေဆာင္မွ ႀကီးပြားႏိုင္သနည္း အခ်ိဳရည္လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ေအးလ်က္ရွိၿပီး ေရာင္းအားပမာဏ က်ဆင္းလ်က္ရွိေန တရုတ္ႏိုင္ငံက အီရန္ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 'အိုးျဖင့္စိုက္ေသာဟင္းရြက္' ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအားေကာင္းေသာရာသီျဖစ္လာခဲ့ အေမရိကန္ေတာင္သူမ်ား တရုတ္ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္စိုက္ပ်ိဳးလာ၊ ၄င္းအပင္မ်ား၏ စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမြန္ေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းက႑ ၃ ခုက ေနာင္လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ေသခ်ာေပါက္ အက်ိဳးအျမတ္ ၾကီးၾကီးမားမား ရရွိလာႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္ သဘာဝမိႈ ထုတ္လုပ္မႈ တရုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္၏ ၇၀%ရယူထား ၾသစေၾတးလ်တိုက္ သရက္သီး ပို႔ကုန္တန္ဖိုး ၅၀%ေက်ာ္ ျမင့္တက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမငါးလတာအတြင္း တရုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ တင္ပို႔မႈ အေျခအေန အရည္အေသြးျမင့္ ပီ႐ူးေထာပတ္သီးမ်ား တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႕၀င္ေရာက္ ဆိုယာပဲေခါက္ဆြဲ ျပည္ပတြင္ လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းခ်ေနရ
Top