ခရီးသြား ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုရင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ၾကပါစို႔လား ေလယြင္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု ပ်က္သုဥ္းသြားေသာေနရာအႂကြင္းတြင္ ခရီးသြားဇုန္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထူေထာင္ ေရႊလီေလေၾကာင္းလိုင္း ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲမည္ ယူနန္ျပည္နယ္ လ်န္ေဟာ္ခ႐ိုင္ ေဒါင္းျပာေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စတင္ရရိွေန ကူမင္း ခ်န္ေရႊေလဆိပ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အရွိန္ဟုန္တိုးျမင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးလမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီးသြားလာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ထူေထာင္္ရန္ စီစဥ္ေန ရွန္ဟိုင္းITBျပပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ့ရွေတာင္အာရွအႀကိဳက္္မ်ားဆံုးေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္လာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာ ကြမ္ထံုး-တာ့လီရထားလမ္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၈၀% ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႔က စြမ္းစြမ္းလွ င႐ုတ္သီး လင္ခ်န္းေဒသ၏ နယ္စပ္ခရီးစဥ္သစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မူဝါဒကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အာကာသသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္္ ကူမင္းၿမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ျပပြဲေပါင္းရာေက်ာ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူေပးေန
Top