ခရီးသြား ယူနန္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႔က စြမ္းစြမ္းလွ င႐ုတ္သီး လင္ခ်န္းေဒသ၏ နယ္စပ္ခရီးစဥ္သစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားအေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္မူဝါဒကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အာကာသသို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္္ ကူမင္းၿမိဳ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ျပပြဲေပါင္းရာေက်ာ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူေပးေန China-style က်န္းမာေရးအနားယူမႈက ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားလာ အံ့မခန္းႀကီးမားလွသည့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပင္ႀကီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း၀င္ေငြ(၂၂၅၀)ဘီလီယံရရွိၿပီး ၁၂.၄%တိုးျမင့္ေန ကူမင္းၿမိဳ႔၌ (၇၂)နာရီ အခမဲ့ျဖတ္သန္းဗီဇာ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ တရုတ္ခရီးသြားဧည္႔သည္မ်ားအတြက္ ခရီးသြားထုတ္ကုန္(၈၈)မ်ိဳးကို အထူးေရြးခ်ယ္မိတ္ဆက္ထား ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးတြင္ ေႏြဦးၿမိဳ႔ေတာ္ ကူမင္းၿမိဳ႔ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလာ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ခရီးစဥ္ သံုးေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ ပန္းပင္လယ္ႀကီးက “ ပန္းမံသစ္သီးစီးပြားေရး ” ဖြ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္္ရန္ ႏိုးဆြေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ တရုတ္ျပည္တြင္းျဖစ္ေဆး၀ါးမ်ား ယမန္ႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ဘီလီယံ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့
Top