တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေရႊေရာင္သီတင္းပတ္ကာလ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းဂိတ္မွ ခရီးသည္ဝင္ထြက္စီးဆင္းမႈ ၂သိန္း၃ေသာင္းေက်ာ္႐ွိ

春节黄金周瑞丽口岸出入境客流超23万

2018-04-07

  တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ေရႊလီနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ေသာ ခရီးသည္ ၂၃၉၀၀၀ ဦး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္အစီးေရ ၅၈၀၀၀ ႏွင့္ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးသြား ၁၉၆၆ဖြဲ႕စသည့္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၇၇၅ ဦးစသည့္တို႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေရႊလီနယ္စပ္စစ္ေဆး ေရးဂိတ္မွ သိရွိရသည္။

  တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေရႊေရာင္သီတင္းပတ္ကာလတြင္ ေရႊလီျမိဳ႕နယ္စပ္ အပန္းေျဖ ခရီးသြား ဆက္ လက္ စည္ကား လ်က္႐ွိျပီး ၾကယ္ေဂါင္္ဂိတ္၊ ႏွစ္ျပည္တစ္ရြာ စသည့္ အမည္ၾကီးခရီးသြားေနရာမ်ားတြင္ ခရီး သြားဧည့္သည္ အမ်ားအ ျပားသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ခရီးသြား “တစ္ရက္ႏွစ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္”ကို ခရီးသြား ဧည့္ သည္မ်ား အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့ျပီး နယ္စပ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆက္လက္ျမႇင့္တက္မႈကို တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ သည္။ နယ္စပ္ဆိပ္ကမ္းဂိတ္အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ရန္အတြက္ ေရႊလီနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ တြင္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ နယ္စပ္ဝင္ထြက္သြားလာေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လုံျခံဳ စိတ္ခ် ရေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ၊ အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ နယ္စပ္ဝင္ထြက္သြားလာမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

  လက္႐ွိေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသြားလိုသူမ်ားသည္ ခရီးသြားအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦး ခ်င္းစီအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎ေဒသ႐ွိ နယ္စပ္ခရီးသြားတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားထံ စာရင္းေပးအပ္၍ ၄င္းခရီးသြားလုပ္ငန္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး နယ္စပ္ဝင္ထြက္မႈစီမံခန္႕ခြဲဌာနသို႔ တစ္စုတည္း နယ္စပ္ဝင္ထြက္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျပီး စစ္ေဆးခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ နယ္စပ္ထြက္ခြာ လက္မွတ္ ထုတ္ယူကာ တာဝန္ ခံထားေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအားလုံး တစ္စုတည္းသြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.dehong.gov.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top