တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း က်န္းတင္စစ္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး တည္ေဆာက္ၿပီးပါက တာ့လီမွေရႊလီသို႔ ခရီးခ်ိန္(၃)နာရီသာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္

大瑞铁路江顶寺隧道贯通 建成后大理至瑞丽约3小时可达

2018-07-17

  ဇြန္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရထားလမ္း First Group No.4 Engineering Co., Ltd မွ တာဝန္ယူေဆာက္ လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏိုင္ငံတကာရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း က်န္းတင္စစ္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းလမ္းသည္ ယခု အခါတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေျပးဆြဲသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါ သည္။ ဤသည္မွာ တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္း တည္ေဆာက္မႈ၏ ထပ္တစ္ဖန္ ထိုးေဖာက္မႈသစ္မ်ား ရရိွခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းတင္စစ္ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတည္ေနရာသည္ တာ့လီၿမိဳ႕ ေရႊဖ်င္ခ႐ိုင္အတြင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း(၃.၈)ကီလိုမီတာရွည္လ်ားပါသည္။ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း၏ဝင္ေပါက္ကို တာ့လီဘက္မွ ရွီးဆန္းဘံုေခ်ာင္း တံတား ႀကီးျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ထြက္ေပါက္ကို ေပါင္ဆန္းဘက္မွ လန္ခ်န္းျမစ္တံတားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားကာ ထုိဥမင္ လိုဏ္ေခါင္းဒီဇိုင္း၏ တစ္လမ္းေျပးရထားလမ္းအရွည္မွာ (၃ယ၅၈)ကီလုိမီတာရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တာ့လီ-ေရႊလီရထားလမ္းသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီၿမိဳ႕မွစတင္၍ အေနာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရန္ပီ၊ ႐ံုဖ်င္၊ ေပါင္ဆန္း၊ စီးတ်န္႔၊ လံုလင္၊ မန္စီမွ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ဂိတ္ ေရႊလီအထိျဖစ္ကာ Trans-Asian ရထား လမ္း၏ အေနာက္ဘက္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း၏ အေရးပါးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ ကာ စုစုေပါင္းအရွည္ (၃၃၀)ကီလုိမီတာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ရထားလမ္း၏ ခရီးသည္ တင္ရထား၏ေျပးဆြဲမႈအရိွန္စံႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ (၁၄၀) ကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးတည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထုိအခါ တာ့လီမွ ေရႊလီသို႔သြား ေရာက္ေသာခရီးစဥ္ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ မူလ(၇-၈)နာရီအခ်ိန္မွ (၃)နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ တိုေတာင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.kunming.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top