တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စိန္းက်ိမ့္မွ မႏၲေလးသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းေျပးဆြဲမည္

深圳将开通直航缅甸曼德勒航线

2018-08-05

  ဇူလိုင္လ၊ ၉ရက္ေန႔က Donghai Airlines မွ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စိမ္းက်ိမ့္မွ မႏၲေလးသို႔ တိုက္႐ုိက္ ပ်ံသန္းသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ခရီးစဥ္ကို ေပါင္အန္းႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ စတင္ပ်ံ႕သန္းေျပး ဆြဲခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိန္းက်ိမ့္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္တစ္လိုင္း ထပ္တိုးလာခဲ့ပါသည္။ ထိုစင္းလံုး ငွားေလေၾကာင္းလိုင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကြမ္က်ိဳးထိန္ခိမ္းသိပၸံနည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ ရင္ခဲေမခ်ိန္ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလိမိတက္ စိန္းက်ိမ့္ကုမၸဏီခြဲမွ လေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ေနာက္ Donghai Airlines ကုမၸဏီျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမွ ရရိွေသာရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စိန္းက်ိမ့္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးသို႔ ေျပးဆြဲေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္း Flight No. DZ6225/26ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ ဘိုအင္း B738ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳပ်ံ႕သန္းၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္(၂)ႀကိမ္ပ်ံ႕သန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသြား ခရီးစဥ္တြင္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ (၂၃း၀၀)နာရီတြင္ စိမ္းက်ိမ့္ေပါင္အန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ မွပ်ံသန္း မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤါေန႔ႏွင့္ စေနေန႔ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ (၀၂း၀၀)နာရီတြင္ မႏၲေလးသို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္ခရီးစဥ္ တြင္ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ႏွင့္ စေနေန႔တိုင္းတြင္ မႏၲေလးေဒသစံေတာ္ခ်ိန္(၀၃း၂၀)တြင္ မႏၲေလးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာ၍ (၀၇း၅၀) နာရီခန္႔တြင္ စိန္းက်ိမ့္ေပါင္အန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ သည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးၾကာခ်ိန္ (၃) နာရီ(၃၀)မိနစ္ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.szonline.net မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top