တ႐ုတ္လာအိုရထားလမ္း မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတားႀကီး ပင္မအေျခခံေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ၿပီးစီး

中老铁路跨湄公河特大桥主桥基础施工全面完成

2018-08-21

  တ႐ုတ္-လာအိုရထားလမ္း လြမ္ပရာဘြမ္ျပည္နယ္ မဲေခါင္ျမစ္တံတားႀကီး၏ ပင္မတံတားေနာက္ဆံုးေထာက္တိုင္မွ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္-လာအိုရထားလမ္း မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္ တံတား ႀကီး ႏွစ္စင္း၏ ပင္မတံတားအေျခခံေဆာက္လုပ္မႈၿပီးစီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ China Railway No.8 Engineering Group Co.,Ltd က တ႐ုတ္လာအိုသံလမ္း တတိယလမ္းပိုင္း တတိယပိုင္းဌာနခြဲမွ မဲေခါင္ျမစ္ေက်ာ္တံတားႀကီးႏွစ္စင္းကိုတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။အမွတ္(၂၁)ပလက္ေဖာင္း ကြန္ကရစ္ေလာင္ျခင္း ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့ျခင္းမွာ တ႐ုတ္-လာအိုရထားလမ္း မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတားႀကီး ႏွစ္စင္း ၏ ပင္မတံတားအေျခခံအုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္မႈ အားလံုးၿပီးစီးသြားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အပိုင္းတစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းၿပီးစီးျခင္းမွာ ယခုႏွစ္ေရလႊမ္း မိုးရာသီမေရာက္ခင္ ပင္မတံတားအုတ္ျမစ္တိုင္အားလံုး ေရမနစ္ျမႇုပ္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံ ကို တည္ေဆာက္ ေပးလိုက္ပင္ျဖစ္သည္ဟု တတိယပိုင္းဌာနပါတီအလုပ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မစၥတာထန္ ေကာင္းယြင္က (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ဆင္ဟြာသတင္းေထာက္ကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  လြမ္ပရာဘြမ္ မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတားႀကီးသည္ တ႐ုတ္-လာအိုရထားလမ္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ဤ တံတားႀကီးသည္ (၁၄၅၈.၉)မီတာရွည္၍ တံတားအုတ္ျမစ္တုိင္ႏွစ္ခုၾကားကြာဟမႈမွာ စုစုေပါင္း(၃၄)ခုရွိသည္။ ၎တို႔အနက္ အမွတ္ (၂၁)တံတားအုတ္ျမစ္တိုင္အေျခခံသည္ မဲေခါင္ျမစ္ အဓိကေရစီးေၾကာင္းအနီးတြင္ရိွ၍ ေရစီး ျမန္ဆန္၍ ေရနက္သည္။ လြမ္ ပရာဘြမ္ မဲေခါင္ျမစ္ေက်ာ္တံတားႀကီးသည္ တံတားအုတ္ျမစ္တိုင္အေျခအခံ(၅)ခုအ တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ရန္ အခက္ခဲ ဆုံး၊ ေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားဆုံး၊ အႏၲရာယ္အရွိဆုံးေသာ ေရနက္အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.xinhuanet.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top