ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ဗီယက္နမ္သြားျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကူမင္း-ဗီယက္နမ္ Hai phong အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခရီးသည္တင္လမ္းေၾကာင္း စမ္းသပ္ေျပးဆြဲ

坐上大巴去越南 中国昆明—越南海防国际道路客运线路试运行

2018-10-19

  စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ယူနန္ျပည္နယ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန ကူမင္းၿမိဳ႕နန္ပုေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးစခန္းတြင္ တ႐ုတ္ကူမင္း-ဗီယက္နမ္Hai Phong ႏိုင္ငံတကာလမ္းေၾကာင္း ခရီးသည္တင္ လမ္းေၾကာင္းစမ္းသပ္ေျပးဆြဲေမာင္းႏွင္မႈအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မွာ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းတို႔မွ စီမံဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသည္တင္ယာဥ္(၂)စီး၊ ႐ံုးသံုးကား(၃)စီးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကားအဖြဲ႕သည္ စက္တင္ ဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ Hai Phongမွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ တြင္ ဟႏြိဳင္း၊ Phu Tho၊ Yen Bai၊ Lao Cai စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဟဲခုံ(He kou)ဆိပ္ကမ္း မွတစ္ဆင့္ ျပည္ဝင္ကာ ခြံဟဲ(kun he)အေဝးေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ၿပီး (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းသို႔ ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးအရွည္မိုင္ (၇၈၀) ကီလိုမီတာရွိ၍ ခရီးၾကာခ်ိန္မွာ (၁၀)နာရီခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။။

  တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ပုံမွန္လည္ပတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဒ သရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္စည္စီးဆင္းမႈ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈ၊ ျပည္သူသြားလာဆက္ဆံမႈ စသည္တို႔ လည္း ပူးတြဲဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ထိေရာက္စြာျမင့္တင္ေပး၍ နွစ္ဖက္အားသာခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးတူခံ စားရမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း တိုက္တြန္းေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္း-ဗီယက္နမ္ Hai phong အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလမ္းမႀကီး စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္သြားလာႏုိင္ေသာ ေခတ္တစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွေ

  ကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top