လင္ခ်န္းေဒသ၏ နယ္စပ္ခရီးစဥ္သစ္

临沧打造边境旅游新热点

2016-12-21

  ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ လင္ခ်န္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ဖလွယ္ေရးပြဲ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ Asia Microfilms Art Festival ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ဖလွယ္မႈပြဲကို ေပါင္းစည္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ Microfilms ျပပြဲကို ခံစားႏိုင္သည္သာမက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ဖလွယ္ပြဲမွ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအသစ္ကိုလည္း ခံစားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရွိလင္ခ်န္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ နန္႔ဆန္ႏွင့္ ယံုေဟာ္ဟူသည့္ ျပည္ဝင္ထြက္ဂိတ္စခန္း (၃) ခုရွိၿပီး ထိုဂိတ္ စခန္း (၃) ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္ထားကာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း၏ အေရးပါေသာ ဗဟို ခ်ိတ္ဆက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အျမန္လမ္း တစ္ခုကို လည္း ခ်င္းေရႊေဟာ္ဘက္ ၌ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီး ထိုအျမန္လမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ငါးလမ္းေျမာက္ျပည္ဝင္ထြက္ အျမန္လမ္းတစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕သည္ ထူးျခားေသာ ပထဝီေျမအေနအထားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕သည္ နယ္စပ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္၍ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕သည္နယ္စပ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိနယ္စပ္ခရီးသြားလာေရးတြင္ ခရီးသြားမ်ားသည္ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ နမ္႔ဆန္ ဂိတ္စခန္းႏွစ္ခုမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ခရီးတိုခရီးစဥ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိစပ္ေနလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေန ျပည္သူ မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ နယ္စပ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အားသာခ်က္ကို ေဖာ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း ေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုလက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းမွာ (၁) ရက္တာခရီးစဥ္ႏွင့္ (၃) ရက္တာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး (၁) ရက္တာခရီးစဥ္သည္ နမ္႔ဆန္မွကိုးကန္႔ေဒသသို႔ျဖစ္ၿပီး (၃) ရက္တာ ခရီးစဥ္သည္ ခ်င္းေရႊေဟာ္မွ လားရႈိးၿမိဳ႕သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (www.yntv.cn မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top